Europos Sąjunga

Švietimas, mokymas ir jaunimas

Švietimas, mokymas ir jaunimas

ES šalys yra atsakingos už savo švietimo ir mokymo sistemas, bet ES joms padeda nustatyti bendrus tikslus ir dalytis gerąja patirtimi.

Naujoji programa Erasmus+ skirta kovoti su jaunimo nedarbu – stengiamasi gerinti jaunuolių įgūdžius ir įsidarbinimo galimybes.

Galimybės jaunimui

ES jaunimo strategija skatinamos lygios galimybės jaunimui švietimo ir užimtumo srityje, jaunimas taip pat skatinamas aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Programa „Erasmus+“ – švietimas, jaunimo mokymas ir sportas

  • Visas biudžetas – 14,7 mlrd. eurų (40 % daugiau nei per praėjusį finansavimo laikotarpį, kuris baigėsi 2013 m.).
  • Ši programa padės daugiau kaip 4 mln. žmonių (daugiausia jaunimui) studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba savanoriauti užsienyje.
  • Ji taip pat padės per 125 000 organizacijų bendradarbiauti su užsienio partneriais diegiant naujoves ir modernizuojant mokymą ir jaunimo darbą.

Standartinis „Europass“ CV

„Europass“ – tai dokumentų rinkinys, padedantis kandidatams nurodyti savo įgūdžius ir kvalifikaciją standartiniu europiniu formatu. Darbdaviai gali lengviau suprasti, kokią kvalifikaciją turi užsienietis, o darbuotojams paprasčiau ieškotis darbo užsienyje.

Kvalifikacijų palyginamumas ir pripažinimas

Dėl Europos kvalifikacijų sandaros paprasčiau palyginti skirtingą nacionalinę kvalifikaciją susiejant egzaminus ir išsilavinimo lygius į bendrą informacinę sistemą. Ji skirta tam, kad europiečiams būtų paprasčiau studijuoti ir dirbti užsienyje.

Profesinis mokymas

Dalyvaudamos vadinamajame Kopenhagos procese Europos šalys (įskaitant visas ES šalis), profesinės sąjungos ir darbdaviai bendradarbiauja, siekdami tobulinti profesinį mokymą. Taip sukurta Europos kreditų sistema ir kokybės užtikrinimo tinklas, padedantys žmonėms dirbti ir mokytis užsienyje.

Aukštasis mokslas

Bolonijos procesu ir Europos aukštojo mokslo erdve siekiama, kad pereiti iš vienos Europos švietimo sistemos į kitą būtų paprasčiau. Tuo tikslu skatinamas abipusis studijų laikotarpių pripažinimas, palyginamos kvalifikacijos bei vienodi kokybės standartai.

Inovacijos ir verslumas

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

EIT skirtas suteikti geriausioms Europos aukštojo mokslo įstaigoms, mokslinių tyrimų centrams bei įmonėms galimybę bendradarbiauti sprendžiant svarbiausias socialines problemas.

Moksliniai tyrimai – Marijos Sklodovskos Kiuri programa

Pagal Marijos Sklodovskos Kiuri programą remiamas visų mokslinių disciplinų mokslininkų profesinis tobulėjimas ir mokymas, ypač padedant jiems studijuoti ir dirbti įvairiose šalyse bei sektoriuose.

Publication

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top