Európai Unió

Oktatási, képzési és ifjúsági politika

Oktatási, képzési és ifjúsági politika

Oktatási és képzési rendszerüket a tagállamok saját hatáskörben alakítják ki és tartják fent, de az EU segítséget nyújt nekik a közös célok meghatározásában és a bevált módszerek megosztásában.

Az új Erasmus+ program célja, hogy a fiatalok készségeinek és foglalkoztathatóságának javításával visszaszorítsa az ifjúsági munkanélküliséget.

Lehetőségek a fiatalok számára

Ifjúsági stratégiájával az EU egyenlő esélyeket szeretne teremteni a fiataloknak az oktatásban és a munkaerőpiacon, és aktív társadalmi szerepvállalásra kívánja buzdítani őket.

Erasmus+ – az oktatás, képzés, ifjúság és sport területére vonatkozó uniós program

  • Teljes költségvetés – 14,7 milliárd euró (40%-kal több a 2013-ban véget ért előző finanszírozási időszak költségvetésénél)
  • A program 4 millió kedvezményezettet, elsősorban fiatalokat hivatott segíteni abban, hogy tanulmányokat folytassanak, képzésben vegyenek részt, munkatapasztalatot szerezzenek, illetve önkéntes munkát végezzenek.
  • Ezenkívül 125 ezer szervezetet támogat abban, hogy más országban működő partnerekkel együttműködve elősegítsék az innovációt és a korszerű módszerek elterjedését a tanítás és az ifjúsági munka területén.

Europass – egységes formátumú önéletrajz

Az Europass több dokumentumot foglal magában, amelyek segítségével az álláskereső Európa-szerte egységes formátumban mutathatja be különböző készségeit és képesítéseit. Így a munkaadó könnyebben tisztába kerülhet a más országokban szerzett képesítésekkel, az álláskereső pedig könnyebben jelentkezhet külföldi állásajánlatokra.

Képesítések – összehasonlíthatóság és elismerés

Az európai képesítési keretrendszer megkönnyíti a nemzeti képesítések összehasonlítását azáltal, hogy a vizsgákat és oktatási szinteket egy közös keretrendszerbe foglalja. Célja elősegíteni azt, hogy az európaiak külföldön tanulmányokat folytassanak, illetve munkát vállaljanak.

Szakoktatás és szakképzés

Az ún. „koppenhágai folyamat” az európai országok (köztük az összes uniós tagállam), a szakszervezetek és a munkáltatók együttműködéséhez biztosít keretet a szakoktatás és a szakképzés javítása érdekében. E folyamat eredményeként jött létre az európai szakképzési kreditrendszer és a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete, melyek szintén a külföldi tanulmányokat és munkavállalást segítő eszközök.

Felsőoktatás

A „bolognai folyamat” és az európai felsőoktatási térség a tanulmányi időszakok kölcsönös elismerését, valamint az összevethető képesítések és egységes minőségi követelmények alkalmazását szolgálja, s ezzel az oktatási rendszerek közti átjárást kívánja egyszerűsíteni.

Innováció és vállalkozói tevékenység

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Az EIT feladata együttműködési keretet biztosítani Európa legkiválóbb felsőoktatási intézményei, kutatóközpontjai és vállalkozásai számára a társadalom előtt álló fő problémák megoldása céljából.

Kutatás – Marie Skłodowska-Curie program

A Marie Skłodowska-Curie program a kutatók karrierfejlesztését és továbbképzését támogatja minden tudományterületen, elsősorban a különböző országokban és szakterületeken biztosított tanulmányi és munkalehetőségekre összpontosítva.

Kiadvány

A kézirat frissítve: 2014. Novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Back to top