Euroopan Unioni

Koulutus ja nuoriso

Laadukkaan koulutuksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminen

EU tukee jäsenmaiden toimia parhaan mahdollisen koulutuksen tarjoamiseksi kansalaisille. EU pyrkii myös edistämään monikielisyyttä Euroopassa tukemalla kieltenopetusta ja -oppimista, kannustamalla opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä helpottamalla tiedon ja kokemusten vaihtoa.

EU luo puitteet, joissa EU-maat voivat jakaa parhaita käytäntöjä ja oppia toisiltaan. Tavoitteena on

  • elinikäisen oppimisen ja liikkuvuuden toteuttaminen
  • koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantaminen
  • tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
  • luovuuden, innovoinnin ja yrittäjyyden vahvistaminen.

Koulutusyhteistyön puitteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi EU toteuttaa politiikkoja mm. seuraavilla aloilla:

EU:n nuorisostrategia tarjoaa puitteet jäsenmaiden nuorisoalan yhteistyölle.

EU tarjoaa Erasmus+ -ohjelman kautta rahoitusta, välineitä ja muita resursseja yksityishenkilöille ja organisaatioille sekä koulutuspolitiikan uudistuksiin mm. seuraavilla aloilla:

  • opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja koulutusalan ammattilaisten opiskelu-, harjoittelu- ja kehitysmahdollisuudet ulkomailla
  • nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet
  • organisaatioiden mahdollisuudet kehittää innovointikumppanuuksia koulutus- ja nuorisoalalla
  • tiedonvaihto ja politiikan uudistaminen kasvun, työllisyyden, sosiaalisen tasapuolisuuden ja osallisuuden edistämiseksi.

 

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuksia auttaa muita vapaaehtoistyössä tai vastikkeellisessa työssä paikallisyhteisöissä eri puolilla Eurooppaa.

Back to top