Europæiske Union

Uddannelse, erhvervsuddannelse og unge

Uddannelse, erhvervsuddannelse og unge

EU-landene er ansvarlige for deres egne uddannelsessystemer, men EU hjælper dem med at fastsætte fælles mål og udveksle god praksis.

Det nye Erasmus+-program er skabt for at gøre noget ved ledigheden blandt de unge ved at øge deres kvalifikationer og beskæftigelsesmuligheder.

Muligheder for unge

EU's ungdomsstrategi støtter lige muligheder inden for uddannelse og beskæftigelse til unge og opfordrer dem til at spille en aktiv rolle i samfundet.

Erasmus+ – uddannelse erhvervsuddannelse, ungdom og idræt

  • Samlet budget – 14,7 milliarder euro (40 % mere end den foregående finansieringsperiode, som sluttede i 2013)
  • I alt får over 4 millioner mennesker (mest unge) hjælp til at studere, tage en erhvervsuddannelse, få erhvervserfaring eller lave frivilligt arbejde i udlandet
  • Programmet vil også hjælpe over 125 000 organisationer med at arbejde sammen med lignende organisationer om innovativ og moderne praksis for undervisning og ungdomsarbejde.

Europass – standard-CV

Europass er en række dokumenter, som hjælper folk med at præsentere deres færdigheder og kvalifikationer i et standardformat, der bruges i hele Europa. På den måde kan arbejdsgivere forstå kvalifikationer fra udlandet, og det bliver lettere for arbejdstagere at søge job i andre lande.

Kvalifikationer – sammenlignelighed og anerkendelse

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer gør det lettere at sammenligne kvalifikationer fra forskellige lande ved at knytte eksamener og uddannelsesniveau til en fælles referenceramme. Den skal hjælpe europæerne med at studere og arbejde i udlandet.

Erhvervsuddannelse

Gennem Københavnsprocessen samarbejder de europæiske lande (herunder alle EU-landene), fagforeninger og arbejdsgivere om at forbedre erhvervsuddannelserne. Et af resultaterne er det europæiske meritsystem og netværk til kvalitetssikring, som hjælper folk med at arbejde og studere i udlandet.

Videregående uddannelse

Formålet med Bolognaprocessen og det europæiske område for videregående uddannelse er at gøre det lettere at bevæge sige mellem uddannelsessystemer i Europa ved at fremme gensidig anerkendelse af studieperioder samt sammenlignelige og ensartede kvalitetsstandarder.

Innovation og iværksætteri

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

EIT's opgave er at gøre det muligt for for Europas bedste højere læreanstalter, forskningscentre og virksomheder at samarbejde om større samfundsmæssige udfordringer.

Forskning – Marie Skłodowska-Curie-programmet

Marie Skłodowska-Curie-programmet støtter karriereudvikling for og uddannelse af forskere inden for alle videnskabelige grene, især ved at hjælpe dem til at studere og arbejde i forskellige lande og sektorer.

Publication

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top