Europeiska Unionen

Det digitala samhället

Det digitala samhället

Den digitala revolutionen – från smarttelefoner till ultrasnabbt internet, appar och forskning om framtida teknik English (en) – drivs till stor del av ny teknik och nya marknader. Men EU har spelat en viktig roll genom att

 • ta fram enhetliga regler för telekombranschen
 • värna konsumenterna
 • fastställa tekniska standarder
 • stödja forskning och innovation.

En digital inre marknad för konsumenterna

Internet och den digitala tekniken förändrar vår värld. Målet med den digitala inre marknaden är att

 • främja konkurrenskraftig tillväxt
 • omvandla EU:s industrisektor
 • skapa nya produkter och tjänster för en växande marknad.

Men olika hinder begränsar tillgången till varor och tjänster.

 • Bara 15 procent handlar på nätet från ett annat EU-land.
 • Internetföretag och nystartade företag kan inte utnyttja internets alla möjligheter.
 • Endast 7 procent av småföretagen säljer varor och tjänster över EU:s gränser.
 • Företag och regeringar utnyttjar inte digitala verktyg i den mån de skulle kunna.

Tanken med en digital inre marknad är att skapa en enda EU-marknad i stället för att ha 28 nationella marknader. En fullt fungerande digital inre marknad kan bidra till ekonomin med 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya jobb.

Strategin för den digitala inre marknaden omfattar 16 initiativ om allt från upphovsrätt till it-säkerhet och gäller till slutet av 2016. Målet är att

 • ge konsumenter och företag i hela EU bättre tillgång till digitala varor och tjänster
 • skapa gynnsamma förutsättningar och lika spelregler för digitala nät och innovativa tjänster
 • maximera den digitala ekonomins tillväxtpotential.

Ekonomisk tillväxt

Den digitala tekniken är en viktig del av EU:s tillväxtstrategi. Men trots att 250 miljoner européer använder internet varje dag är det 18 procent som aldrig använt internet.

Den digitala ekonomin växer sju gånger snabbare än den reala ekonomin. En stor del av tillväxten beror på bredbandsutvecklingen English (en) . Dagens snabba bredbandsnät påverkar samhället lika mycket som el- och transportnäten för hundra år sedan. De banar också väg för innovativa tjänster som e-hälsa, smarta städer och datorstyrd tillverkning.

EU-kommissionen uppmuntrar utbyggnaden av snabbt bredband genom

Som en del av strategin för den digitala inre marknaden kommer kommissionen också att se över EU:s telekomregler för att skapa incitament för investeringar i höghastighetsnät. It-sektorn står för nästan 5 procent av EU:s ekonomi och för en fjärdedel av företagens totala kostnader. It-investeringarna står för hälften av produktivitetstillväxten i EU.

Reglera marknaden

EU:s roll som lagstiftare måste anpassas till utvecklingen och dess uppgift är därför att

 • införa regler som omfattar alla nät och tjänster för elektronisk kommunikation
 • se till att alla i EU har tillgång till grundläggande bredband
 • uppmuntra konkurrens genom att se till att de gamla nationella monopolen inte behåller sin dominerande ställning när det gäller till exempel snabbt bredband.

Myndigheterna i medlemsländerna tillämpar reglerna på olika sätt men samordnar sina åtgärder på EU-nivå, bland annat i organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation English (en) (Berec).

Publikation

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Publikation
Den digitala inre marknaden

Faktablad från juni 2017

Publikationen ingår i serien ”EU OCH” om olika ämnen.

Back to top