Evropska unija

Digitalno gospodarstvo in družba

Digitalno gospodarstvo in družba

Evropska digitalna revolucija, od pametnih telefonov do interneta visokih hitrosti, industrije aplikacij in raziskav o prihodnjih in novih tehnologijah English (en) , temelji na tehnoloških in tržnih inovacijah. EU je imela pri tem pomembno podporno vlogo:

 • opredelila je evropska pravila za telekomunikacije,
 • zaščitila je pravice potrošnikov,
 • postavila je tehnične standarde,
 • podprla je raziskave in inovacije.

Potrošniku prijazen enotni digitalni trg

Internet in digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Vzpostavitev enotnega digitalnega trga bo:

 • spodbudila konkurenčno rast,
 • preobrazila evropski industrijski sektor,
 • omogočila nove proizvode in storitve za ta rastoči trg.

Spletne ovire trenutno otežujejo dostop do blaga in storitev, posledice pa so:

 • samo 15 % ljudi kupuje blago in storitve iz druge države članice EU po spletu,
 • spletna podjetja in zagonska podjetja ne morejo v celoti izkoristiti vseh priložnosti spleta,
 • samo 7 % malih podjetij svoje blago in storitve prodaja v tujini,
 • podjetja in države ne morejo v celoti izkoristiti vseh prednosti digitalnih orodij.

Osnovna zamisel enotnega digitalnega trga je prehod z 28 nacionalnih trgov na enega samega. V celoti delujoč enotni digitalni trg bi lahko našemu gospodarstvu letno prispeval 415 milijard evrov in ustvaril na sto tisoče novih delovnih mest.

Strategija enotnega digitalnega trga zajema 16 pobud z različnih področij, denimo avtorskih pravic in internetne varnosti, ter se bo izvajala do konca leta 2016. Njeni cilji so:

 • boljši dostop do digitalnega blaga in storitev za potrošnike in podjetja v Evropi,
 • oblikovanje ustreznega okolja in enakih konkurenčnih pogojev za razcvet digitalnih omrežij in inovativnih storitev,
 • čim boljše izkoriščanje potenciala rasti digitalnega gospodarstva.

Spodbujanje gospodarske rasti

Digitalne tehnologije so bistvenega pomena za gospodarsko rast Evrope. Toda čeprav kar 250 milijonov Evropejcev vsak dan uporablja internet, jih 18 % tega sploh nikoli še ni storilo.

Rast digitalnega gospodarstva je sedemkrat hitrejša od rasti realnega gospodarstva. Velik del te rasti omogoča širokopasovni English (en) internet. Širokopasovne povezave, ki omogočajo hiter prenos podatkov, imajo danes enako močan vpliv na gospodarstvo, kot so ga pred stoletjem imela električna in prometna omrežja. Utirajo tudi pot inovativnim storitvam, kot so e-zdravje, pametna mesta in proizvodnja, ki temelji na podatkih.

Evropska komisija podpira širitev hitrih širokopasovnih povezav:

 • z novimi pravili o zmanjševanju stroškov English (en) ,
 • s priporočilom o dostopovnih omrežjih naslednje generacije English (en) ,
 • s posodobljenimi smernicami o državni pomoči za širokopasovne povezave English (en) .

Komisija bo v okviru strategije za enotni digitalni trg prenovila tudi pravila EU o telekomunikacijah, s čimer želi uvesti spodbude za naložbe v hitre povezave. Sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) predstavlja skoraj 5 % gospodarstva EU in pomeni 25 % vseh izdatkov v gospodarstvu. Na naložbah v informacijske in komunikacijske tehnologije temelji 50 % rasti evropske produktivnosti.

Regulacija trga

EU v svoji nadzorni vlogi sledi novim tehnologijam in tržnim trendom:

 • uvaja pravila, ki urejajo vsa elektronska komunikacijska omrežja in storitve,
 • zagotavlja osnovno širokopasovno povezavo za vse prebivalce EU,
 • spodbuja razvoj konkurence, tako da tradicionalnim nacionalnim telekomunikacijskim monopolistom preprečuje ohranjanje dominantnega položaja na trgu pri storitvah, kot je hitri dostop do interneta.

Organi vsake države EU uporabljajo predpise samostojno, politike na ravni EU pa usklajujejo nacionalni regulativni organi v okviru različnih forumov, denimo v okviru organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) English (en) .

Publikacija

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Publikacija
Enotni digitalni trg

Informativni pregled, objavljen junij 2017

Ta publikacija je del serije „EU IN“.

Back to top