Uniunea Europeană

Economia și societatea digitală

Economia și societatea digitală

Revoluția digitală a Europei - de la telefoane inteligente, la internet de mare viteză și de la economia aplicațiilor mobile la cercetarea privind tehnologiile emergente și viitoare English (en) - este impulsionată în special de inovarea în materie de tehnologii și piețe. UE joacă un important rol de sprijin prin:

 • definirea normelor europene în domeniul telecomunicațiilor
 • apărarea drepturilor consumatorilor
 • stabilirea de standarde tehnice
 • sprijinirea cercetării și inovării.

O piață digitală unică favorabilă consumatorilor

Internetul și tehnologiile digitale transformă lumea în care trăim. Finalizarea pieței digitale unice:

 • va stimula creșterea competitivității
 • va transforma sectorul industrial al Europei
 • va crea noi produse și servicii pentru această piață în expansiune.

Barierele existente on-line restricționează accesul la produse și servicii, întrucât:

 • doar 15 % din cetățeni fac cumpărături on-line în altă țară din UE
 • companiile de internet și întreprinderile nou-înființate nu pot să profite din plin de ocaziile pe care le oferă mediul electronic
 • doar 7 % din întreprinderile mici vând bunuri sau servicii la nivel transfrontalier
 • întreprinderile și guvernele nu beneficiază suficient de pe urma instrumentelor digitale.

Ideea care stă la baza pieței digitale unice este trecerea de la 28 de piețe naționale la una singură. O piață digitală unică pe deplin funcțională ar putea să contribuie cu 415 miliarde de euro pe an la economia noastră și să creeze sute de mii de noi locuri de muncă.

Strategia privind piața digitală unică, în vigoare până la sfârșitul lui 2016, include 16 inițiative care acoperă diverse aspecte, de la drepturile de autor la siguranța cibernetică. Strategia se bazează pe:

 • îmbunătățirea accesului la bunuri și servicii digitale pentru consumatorii și întreprinderile din întreaga Europă
 • crearea condițiilor adecvate și a unui cadru concurențial echitabil pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare
 • valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale.

Stimularea creșterii economice

Tehnologiile digitale sunt esențiale pentru creșterea economică a UE. Cu toate acestea, deși 250 de milioane de cetățeni europeni folosesc zilnic internetul, 18 % dintre ei nu l-au accesat niciodată.

Economia digitală se dezvoltă de 7 ori mai repede decât restul domeniilor economice. O mare parte din această creștere a fost stimulată de internetul în bandă largă English (en) . Astăzi, rețelele în bandă largă de mare viteză au un impact la fel de mare ca cel pe care l-au avut rețelele de energie electrică și de transport cu un secol în urmă. Ele deschid calea pentru servicii inovatoare, cum ar fi e-sănătatea, orașele inteligente și producția bazată pe date.

Comisia Europeană încurajează răspândirea serviciilor în bandă largă de mare viteză propunând:

 • noi norme privind reducerea costurilor English (en)
 • o recomandare privind rețelele de generație viitoare English (en)
 • o revizuire a orientărilor privind ajutoarele de stat pentru rețelele în bandă largă English (en) .

Ca parte a strategiei privind piața digitală unică, Comisia va revizui, de asemenea, normele UE în domeniul telecomunicațiilor, pentru a încuraja investițiile în conexiuni de mare viteză. Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) reprezintă aproximativ 5 % din economia UE și un sfert din totalul cheltuielilor întreprinderilor. Jumătate din creșterea productivității europene se datorează investițiilor în TIC.

Reglementarea pieței

Rolul de reglementare al UE s-a modificat pentru a ține pasul cu noile tehnologii și cu tendințele de pe piață:

 • au fost introduse norme pentru a acoperi toate rețelele și serviciile de comunicații electronice
 • tuturor cetățenilor europeni li se asigură accesul la internet în bandă largă
 • este încurajată concurența, prin faptul că UE împiedică monopolurile din domeniul telecomunicațiilor să își mențină o poziție dominantă în cazul unor servicii precum accesul rapid la internet.

Deși normele sunt aplicate separat de autoritățile din fiecare stat membru, entitățile naționale de reglementare își coordonează politicile la nivel european, cu ajutorul Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, OAREC English (en) .

Publicație

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Publicație
Piața unică digitală

Fișă informativă publicată în iunie 2017

Această publicație face parte din seria „UE ȘI…”

Back to top