Unjoni Ewrope

Ekonomija u soċjetà diġitali

Ekonomija u soċjetà diġitali

Ir-revoluzzjoni diġitali tal-Ewropa - mill-ismartphones għall-internet ultra veloċi, l-ekonomija tal-app u r-riċerka f'teknoloġiji futuri u emerġenti English (en) - hi mmexxija l-aktar mill-innovazzjoni teknoloġika u tas-suq. L-UE għandha rwol ta' appoġġ vitali billi:

 • tiddefinixxi r-regoli Ewropej tat-telekomunikazzjoni
 • tiddefendi d-drittijiet tal-konsumaturi
 • tistabbilixxi standards tekniċi
 • tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni.

Suq uniku diġitali faċli għall-konsumatur

It-teknoloġiji tal-internet u dawk diġitali qed jittrasformaw id-dinja tagħna. It-tlestija tas-suq uniku diġitali se:

 • tagħti spinta lit-tkabbir kompetittiv
 • tittrasforma s-settur industrijali tal-Ewropa
 • toħloq prodotti u servizzi ġodda għal dan is-suq li qed jespandi.

Ostakli onlajn eżistenti jirrestrinġu l-aċċess għall-oġġetti u s-servizzi, peress li:

 • 15% tan-nies biss jixtru onlajn minn pajjiż ieħor tal-UE
 • Il-kumpaniji u n-negozji l-ġodda ma jistgħux jagħmlu użu sħiħ mill-opportunitajiet onlajn
 • 7% tan-negozji ż-żgħar biss ibigħu l-oġġetti u s-servizzi f'pajjiżi differenti tal-UE
 • in-negozji u l-gvernijiet mhumiex qed jibbenefikaw mill-għodda diġitali daqs kemm jistgħu.

L-idea wara suq uniku diġitali hu li t-28 suq nazzjonali jsiru suq uniku. Suq uniku diġitali li jkun qed jiffunzjona bis-sħiħ jista' jikkontribwixxi għal €415-il biljun kull sena għall-ekonomija tagħna u b'hekk joħloq mijiet ta' eluf ta' impjiegi ġodda.

L-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali, li tinkludi 16-il inizjattiva, mid-dritt tal-awtur għaċ-ċibersigurtà, se tkompli sal-aħħar tal-2016. Din hi bbażata fuq:

 • aċċess aħjar għall-konsumaturi u n-negozji mal-Ewropa kollha għal oġġetti u servizzi diġitali
 • ħolqien tal-kundizzjonijiet it-tajba u livell ekwu ta' opportunitajiet biex in-netwerks diġitali u s-servizzi innovattivi jiffjorixxu
 • massimizzar tal-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomija diġitali.

Nixprunaw it-tkabbir ekonomiku

It-teknoloġiji diġitali huma ċentrali għat-tkabbir ekonomiku tal-Ewropa. Madankollu, għalkemm 250 miljun Ewropew jużaw l-internet kuljum, 18% qatt ma użawh f'ħajjithom.

L-ekonomija diġitali qed tikber b'rata ta' 7 darbiet aktar mgħaġġla mill-bqija tal-ekonomija. Il-biċċa l-kbira ta' dan it-tkabbir hu mmexxi mill-internet broadband English (en) . In-netwerks tal-broadband b'veloċità għolja tal-lum qed ikollhom l-istess impatt kbir li kellhom in-netwerks tal-elettriku u tat-trasport seklu ilu. Qegħdin ukoll iwittu t-triq għal servizzi innovattivi bħas-Saħħa elettronika, l-ibliet intelliġenti u l-manifattura xprunata mid-dejta.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tinkoraġġixxi t-tixrid tal-broadband b'veloċita għolja permezz ta':

 • regoli għal tnaqqis tal-ispejjeż English (en) ġodda
 • Rakkomandazzjoni dwar in-netwerks għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss English (en)
 • linji gwida dwar l-għajnuna mill-istat għall-broadband English (en) riveduti.

Bħala parti mill-istrateġija tas-suq uniku diġitali, il-Kummissjoni se tikteb mill-ġdid ir-regoli tat-telekomunikazzjonijiet tal-UE biex toħloq inċentivi għal investiment fil-konnettività b'veloċità għolja. Is-settur tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) jirrappreżenta kważi 5% tal-ekonomija tal-UE u jiġġenera kwart tan-nefqa totali tan-negozji. L-investimenti fl-ICT huma responsabbli għal nofs it-tkabbir tal-produttività tal-UE kollu.

Nirregolarizzaw is-suq

Ir-rwol regolatorju tal-UE żviluppa biex jinżamm il-pass ma' teknoloġiji ġodda u xejriet tas-suq billi:

 • introduċa regoli li jkopru n-netwerks u s-servizzi kollha tal-komunikazzjoni elettronika
 • żgura broadband bażiku għal kulħadd fl-UE
 • inkoraġġixxa l-kompetizzjoni billi ma ħalliex lill-monopolji tat-telekomunikazzjonijiet nazzjonali l-antiki milli jżommu pożizzjoni dominanti fir-rigward ta' servizzi bħall-aċċess għal internet b'veloċità għolja.

Ir-regoli huma applikati b'mod indipendenti mill-awtoritajiet ta' kull pajjiż tal-UE u r-regolaturi nazzjonali jikkoordinaw il-politiki tagħhom fuq livell tal-UE permezz tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) English (en) .

Pubblikazzjoni

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Pubblikazzjoni
Is-Suq Uniku Diġitali

Skeda informattiva ppubblikata f'Ġunju 2017

Din il-pubblikazzjoni tagħmel parti mis-serje "L-UE U".

Back to top