Europos Sąjunga

Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė

Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė

Europos skaitmeninė revoliucija – nuo išmaniųjų telefonų iki ultraspartaus interneto, programėlių ekonomikos ir ateities bei naujų technologijų English (en) tyrimų – vyksta daugiausia dėl technologijų ir rinkos naujovių. ES atliko esminį pagalbinį vaidmenį:

 • nustatydama Europos telekomunikacijų taisykles;
 • gindama vartotojus;
 • nustatydama techninius standartus;
 • remdama mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Vartotojams patogi bendroji skaitmeninė rinka

Internetas ir skaitmeninės technologijos keičia mūsų pasaulį. Sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką:

 • bus skatinamas konkurencinis augimas;
 • transformuosis Europos pramonės sektorius;
 • bus kuriami nauji produktai ir paslaugos, kad būtų patenkinta joje didėjanti paklausa.

Dėl egzistuojančių prekybos internetu kliūčių varžomos galimybės pirkti prekes ir paslaugas, nes:

 • tik 15 % vartotojų internetu perka prekių iš kitos ES šalies;
 • interneto bendrovės ir naujos įmonės negali visapusiškai pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis;
 • tik 7 % mažųjų įmonių parduoda prekes ar paslaugas kitose ES šalyse;
 • įmonės ir valdžios įstaigos nesinaudoja skaitmeninėmis priemonėmis tiek, kiek galėtų.

Pagrindinė bendrosios skaitmeninės rinkos idėja yra pereiti nuo 28 nacionalinių rinkų prie vienos. Dėl veikiančios visavertės bendrosios skaitmeninės rinkos mūsų ekonomika per metus galėtų gauti 415 mlrd. eurų pajamų, būtų sukurta šimtai tūkstančių naujų darbo vietų.

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, kurią sudaro 16 iniciatyvų – nuo autorių teisių iki saugumo elektroninėje erdvėje, bus vykdoma iki 2016 m. pabaigos. Ja siekiama:

 • užtikrinti geresnes vartotojų ir įmonių galimybes visoje Europoje pirkti skaitmenines prekes ir paslaugas;
 • sukurti tinkamas ir vienodas sąlygas, kad nekliudomai galėtų būti plėtojami skaitmeniniai tinklai ir naujoviškos paslaugos;
 • užtikrinti kuo didesnį skaitmeninės ekonomikos augimo potencialą.

Ekonomikos augimo skatinimas

Skaitmeninės technologijos yra labai svarbi Europos ekonomikos augimo dalis. Nors internetu kasdien naudojasi 250 mln. europiečių, 18 % Europos gyventojų niekada nėra juo naudojęsi.

Skaitmeninė ekonomika auga 7 kartus sparčiau nei kiti ekonomikos sektoriai. Šį augimą didele dalimi paskatino plačiajuostis English (en) interneto ryšys. Šiandien sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų poveikis toks pat didelis kaip elektros energijos ir transporto tinklų prieš šimtą metų. Jie taip pat atveria kelius novatoriškoms paslaugoms, pvz., e. sveikatos, pažangiųjų miestų ir duomenimis grindžiamos gamybos.

Europos Komisija skatina sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtrą tokiomis priemonėmis:

 • nustatė naujas sąnaudų mažinimo taisykles English (en) ;
 • parengė Rekomendaciją dėl naujos kartos prieigos tinklų English (en) ;
 • atnaujino plačiajuosčiam ryšiui skirtas valstybės pagalbos gaires English (en) .

Įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Komisija taip pat atnaujins ES telekomunikacijų taisykles, kad paskatintų investicijas į spartųjį ryšį. Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorius sudaro beveik 5 % ES ekonomikos, dėl jo patiriamas ketvirtadalis visų verslo išlaidų. Investicijos į IRT lemia pusę viso produktyvumo Europoje augimo.

Rinkos reguliavimas

ES reguliavimo vaidmuo keitėsi, kad nebūtų atsiliekama nuo naujų technologijų ir rinkos tendencijų:

 • nustatytos taisyklės, taikomos visiems elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms;
 • užtikrintas bazinis plačiajuostis ryšys visiems ES gyventojams;
 • paskatinta konkurencija neleidus buvusiems monopoliniams nacionaliniams telekomunikacijų operatoriams išlaikyti dominuojančios padėties teikiant sparčiojo interneto ryšio ir panašias paslaugas.

Šias taisykles kiekvienoje ES šalyje taiko tos šalies valdžios institucijos, o nacionalinės reguliavimo institucijos koordinuoja savo politiką ES lygmeniu padedamos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) English (en) .

Paskelbimas

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Paskelbimas
Bendroji skaitmeninė rinka

Informacijos suvestinė, paskelbta 2017. gada jūnijs.

Šis leidinys yra serijos „ES IR“ dalis.

Back to top