Európai Unió

Digitális gazdaság és társadalom

Digitális gazdaság és társadalom

Az Európában végbemenő digitális forradalom legfőbb hajtómotorját a technológiai és a piaci innováció jelenti, eredményei pedig számos területen kézzelfoghatóak, legyen szó az okostelefonok és a szupergyors internet térnyeréséről vagy a mobilalkalmazás-ágazat, illetve a jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák English (en) térhódításáról. Az EU létfontosságú szerepet játszott és játszik ma is abban, hogy elősegítse ezt a folyamatot:

 • kialakítja az európai uniós távközlési szabályozást;
 • kiáll a fogyasztókért;
 • műszaki szabványokat vezet be;
 • támogatja a kutatást és az innovációt.

A fogyasztóbarát digitális egységes piac

Az internet és a digitális technológiák átalakítják világunkat. A digitális egységes piac kiépítése:

 • lendületet fog adni a versenyképes gazdasági növekedésnek;
 • át fogja alakítani Európa ipari ágazatát;
 • új árukkal és szolgáltatásokkal fogja ellátni az egyre bővülő piacot.

Az online kereskedelmet hátráltató akadályok még ma is korlátozzák az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést:

 • az uniós fogyasztóknak mindössze 15%-a vásárol termékeket az interneten másik uniós országból;
 • a már hosszabb ideje működő és a most induló internetes vállalkozások nem tudják teljes mértékben kiaknázni az online lehetőségeket;
 • a kisvállalkozásoknak csak 7%-a értékesít a tagországok közötti határokon átívelő jelleggel árukat és szolgáltatásokat az EU-ban;
 • a cégek és a kormányok nem hasznosítják kellő mértékben a digitális eszközöket.

A digitális egységes piac kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a 28 tagállami piac helyébe egyetlen, egységes piac lépjen. Ha kiépül és teljesen működőképessé válik a digitális egységes piac, az évente 415 milliárd euró bevételt biztosít majd az uniós gazdaság számára, és több százezer munkahelyet hoz létre.

A digitális egységes piacra vonatkozó stratégia, melynek futamideje 2016 végéig tart, a szerzői jog védelmétől kezdve a kiberbiztonságig 16 különböző területre vonatkozó kezdeményezés megvalósítását tűzi ki célul. A stratégia alapvetően azt hivatott elősegíteni, hogy:

 • a fogyasztók és a vállalkozások Európa-szerte könnyebben hozzáférhessenek a digitális árucikkekhez és szolgáltatásokhoz;
 • megfelelő üzleti környezet alakuljon ki és egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek ahhoz, hogy a digitális hálózatok és szolgáltatások teret nyerjenek;
 • a digitális gazdaságban rejlő növekedési potenciált a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk aknázni.

A gazdasági növekedés ösztönzése

A digitális technológiák központi jelentőséggel bírnak Európa gazdasági növekedése szempontjából. Az európai polgárok közül hozzávetőleg 250 millióan naponta igénybe veszik az internetet, ugyanakkor 18%-ra tehető azoknak az uniós lakosoknak az aránya, akik életük folyamán még egyszer sem használták az internetet.

A digitális gazdaság hétszer gyorsabban bővül a többi gazdasági ágazatnál. E bővülés legfőbb hajtómotorja a széles sávú English (en) internet. Napjainkban a nagy sebességű széles sávú hálózatok kiépülése legalább akkora hatást gyakorol életünkre, mint a villamosenergia- és a közlekedési hálózatok létrejötte egy évszázaddal ezelőtt. Közvetlen hatásukon túlmenően kikövezik az utat az innovatív szolgáltatások – pl. az elektronikus egészségügyi szolgáltatások, az intelligens városi szolgáltatások és az adatvezérelt feldolgozóipari tevékenységek – előtt.

Az Európai Bizottság ösztönzi a nagy sebességű széles sávú hálózatok térnyerését. Ennek érdekében:

 • új szabályokat vezetett be a hálózatok kiépítési költségeinek csökkentése céljából English (en) ;
 • ajánlást adott ki az újgenerációs hozzáférési hálózatokról English (en) ;
 • felülvizsgálta a széles sávú infrastruktúra kiépítését segítő állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokat English (en) .

A digitális egységes piacra vonatkozó stratégia megvalósítása keretében a Bizottság gyökeresen át fogja dolgozni az uniós távközlési szabályokat annak érdekében, hogy ösztönözze a nagy sebességű összeköttetések létrehozását. Az uniós gazdaság csaknem 5%-át teszi ki az ikt-ágazat, azaz az információs és kommunikációs technológiákkal foglalkozó szektor, mely az üzleti összkiadások egynegyedét termeli meg. A teljes európai termelékenységnövekedés felét az ikt-beruházások hozzák létre.

Piacszabályozás

Az EU szabályozás terén betöltött szerepe folyamatosan fejlődik, hogy az Unió lépést tudjon tartani az új technológiák és piaci tendenciák megjelenésével. Ennek érdekében az EU:

 • szabályokat vezetett be az elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások mindegyikére vonatkozóan;
 • arra törekszik, hogy az EU területén mindenki számára biztosítsa az alapvető széles sávú szolgáltatásokhoz való hozzáférést;
 • ösztönzi a versenyt – megakadályozza, hogy a régóta működő nemzeti távközlési monopóliumok a továbbiakban is uralják a piacot a nagy sebességű internethez és más hasonló szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

A szabályokat mindegyik EU-tagországban a nemzeti hatóságok alkalmazzák saját hatáskörükben. A tagállami szabályozó hatóságok az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) English (en) közreműködésével uniós szinten koordinálják egymással szakpolitikájukat.

Kiadvány

A kézirat frissítve: 2014. november

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Kiadvány
Digitális egységes piac

Tájékoztató (közzététel időpontja: 2017. június)

Ez a kiadvány az Európai Bizottság „AZ EU ÉS” sorozatának része.

Back to top