Europska unija

Digitalno gospodarstvo i društvo

Digitalno gospodarstvo i društvo

Digitalna revolucija u Europi – od pametnih telefona do interneta vrlo velike brzine, gospodarskog sektora utemeljenog na aplikacijama te istraživanja budućih tehnologija i tehnologija u nastajanju English (en) – uvelike se pokreće tehnološkim i tržišnim inovacijama. EU ostvaruje ključan doprinos:

 • određivanjem europskih propisa o telekomunikacijama
 • zaštitom interesa potrošača
 • uspostavom tehničkih normi
 • poticanjem istraživanja i inovacija.

Jedinstveno digitalno tržište prihvatljivo za potrošače

Internet i digitalne tehnologije mijenjaju naš svijet. Dovršenjem jedinstvenog digitalnog tržišta:

 • potaknut će se konkurentni rast
 • promijenit će se industrijski sektor Europe
 • razvit će se novi proizvodi i usluge za ovo rastuće tržište.

Postojeće zapreke na internetu ograničavaju pristup robi i uslugama jer:

 • samo 15 % osoba kupuje na internetu iz druge države članice EU-a
 • internetska poduzeća i novoosnovana poduzeća ne mogu u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje im se pružaju internetom
 • samo 7 % malih poduzeća prodaje robu i usluge preko granica EU-a
 • poduzeća i vlade ne ostvaruju onoliku korist od digitalnih alata koliku bi mogli.

Jedinstveno digitalno tržište temelji se na ideji o spajanju 28 nacionalnih tržišta u jedno jedinstveno. U potpunosti funkcionalno jedinstveno digitalno tržište našem bi gospodarstvu ostvarilo doprinos od 415 milijardi EUR godišnje te bi se otvorile stotine tisuća novih radnih mjesta.

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta, koja obuhvaća 16 inicijativa, od autorskih prava do kibernetičke sigurnosti, traje do kraja 2016. Temelji se na sljedećem:

 • bolji pristup potrošača i poduzeća digitalnim dobrima i uslugama u cijeloj Europi
 • osiguravanje odgovarajućih ravnopravnih uvjeta koji pogoduju digitalnim mrežama i inovativnim uslugama
 • iskorištavanje punog potencijala rasta digitalnoga gospodarstva.

Poticaj gospodarskom rastu

Digitalne tehnologije ključne su za gospodarski rast Europe. No iako se 250 milijuna ljudi u Europi svakodnevno koristi internetom, 18 % Europljana nije ga nikad upotrijebilo.

Digitalno gospodarstvo raste sedam puta brže od ostatka gospodarstva. Njegovu rastu uvelike pridonosi širokopojasni English (en) internet. Širokopojasne mreže velikih brzina danas imaju jednako važan utjecaj kao što su u prošlom stoljeću imale električna energija i prometne mreže. Njima se i otvara put inovativnim uslugama kao što su e-zdravstvo, pametni gradovi i proizvodnja utemeljena na podacima.

Europska komisija potiče širenje širokopojasnog interneta velike brzine donošenjem:

U okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Komisija će revidirati i propise EU-a o telekomunikacijama kako bi stvorila poticaje za ulaganja u vrlo brzo povezivanje. Sektor informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) čini približno 5 % gospodarstva EU-a i odgovoran je za četvrtinu svih izdataka poduzeća. Ulaganja u IKT čine polovinu cjelokupnog rasta europske produktivnosti.

Uređivanje tržišta

Regulatorna uloga EU-a razvila se kako bi se mogle pratiti nove tehnologije i tržišni trendovi:

 • uvođenjem propisa o svim elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama
 • osiguravanjem osnovnog širokopojasnog interneta za sve u EU-u
 • poticanjem tržišnog natjecanja kako bi se spriječilo da stari nacionalni telekomunikacijski monopoli zadrže vladajući položaj u pogledu usluga kao što je pristup internetu velike brzine.

Nadležna tijela u svakoj državi članici EU-a neovisno primjenjuju propise, a nacionalni regulatori koordiniraju politike na razini EU-a preko Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) English (en) .

Publikacija

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Publikacija
Jedinstveno digitalno tržište

Informativni članak objavljen u Lipanj 2017.

Ova publikacija je dio serije 'EU I' 

 

 

 

Back to top