Ευρωπαϊκή Ένωση

Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

Η ψηφιακή επανάσταση της Ευρώπης –από τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα μέχρι το εξαιρετικά γρήγορο ίντερνετ, την οικονομία των εφαρμογών (apps) και την έρευνα για τις μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες English (en) – ωθείται κυρίως από την τεχνολογική καινοτομία και την καινοτομία που είναι στραμμένη στην αγορά. Η ΕΕ διαδραματίζει ζωτικό υποστηρικτικό ρόλο

 • καθορίζοντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
 • προασπίζοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών,
 • καθιερώνοντας τεχνικά πρότυπα,
 • στηρίζοντας την έρευνα και την καινοτομία.

Μια φιλική προς τους καταναλωτές ψηφιακή ενιαία αγορά

Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν τον κόσμο μας. Η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα συμβάλλει στα εξής:

 • τόνωση της ανταγωνιστικής ανάπτυξης,
 • αναμόρφωση του βιομηχανικού κλάδου της Ευρώπης,
 • δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών γι' αυτή τη διευρυνόμενη αγορά.

Οι υφιστάμενοι διαδικτυακοί φραγμοί εμποδίζουν την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, διότι

 • μόνο το 15% των πολιτών κάνει αγορές μέσω διαδικτύου από άλλη χώρα της ΕΕ,
 • οι διαδικτυακές εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν δύνανται να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του διαδικτύου,
 • μόνο το 7% των μικρών επιχειρήσεων πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλες χώρες της ΕΕ,
 • οι επιχειρήσεις αλλά και οι εθνικές κυβερνήσεις δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων στον βαθμό που θα μπορούσαν.

Η ιδέα πίσω από την ψηφιακή αγορά είναι η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία ενιαία αγορά. Μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου κατά 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία περιλαμβάνει 16 πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων γύρω από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καλύπτει την περίοδο μέχρι τα τέλη του 2016. Βασίζεται στα εξής:

 • καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες,
 • δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών,
 • μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Παρόλο όμως που 250 εκατ. Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά, το 18% των Ευρωπαίων δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.

Η ψηφιακή οικονομία παρουσιάζει επταπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης αυτής οφείλεται στο ευρυζωνικό English (en) διαδίκτυο. Τα σημερινά ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο όσο τα ηλεκτρικά και μεταφορικά δίκτυα πριν από έναν αιώνα. Ανοίγουν επίσης τον δρόμο για καινοτόμες υπηρεσίες όπως η ηλεκτρονική υγεία, οι έξυπνες πόλεις και η παραγωγή που βασίζεται στα δεδομένα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας με:

 • τη θέσπιση νέων κανόνων μείωσης του κόστους English (en) ,
 • την έκδοση σύστασης για τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς English (en) ,
 • την αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων English (en) .

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει επίσης τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε να δημιουργήσει κίνητρα για επενδύσεις στις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Ο τομέας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αντιπροσωπεύει το 5% σχεδόν της οικονομίας της ΕΕ και παράγει το 25% των συνολικών δαπανών των επιχειρήσεων. Μάλιστα το 50% της συνολικής αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρώπη οφείλεται στις επενδύσεις σε ΤΠΕ.

Ρύθμιση της αγοράς

Ο ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕ συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογίες και τις τάσεις της αγοράς. Συγκεκριμένα καλύπτει

 • τη θέσπιση κανόνων για όλα τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών,
 • την εξασφάλιση βασικών ευρυζωνικών συνδέσεων για όλους στην ΕΕ,
 • την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού εμποδίζοντας τα παλαιά εθνικά μονοπώλια στον χώρο των τηλεπικοινωνιών να διατηρούν δεσπόζουσα θέση για υπηρεσίες όπως η πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Οι κανόνες εφαρμόζονται με ανεξάρτητο τρόπο από τις εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους. Παράλληλα όμως, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συντονίζουν τις πολιτικές τους σε επίπεδο ΕΕ, συμμετέχοντας σε φόρουμ όπως ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) English (en) .

Δημοσίευση

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Δημοσίευση
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιος του 2017

Η έκδοση αυτή είναι μέρος της σειράς  «Η ΕΕ ΚΑΙ»

Back to top