Europæiske Union

Den digitale økonomi og det digitale samfund

Den digitale økonomi og det digitale samfund

Europas digitale revolution – lige fra smartphones til ultrahurtigt internet, "app-økonomien" og forskning i fremtidig og ny teknologi English (en) – bygger overvejende på teknologisk og markedsmæssig innovation. EU har givet meget vigtig støtte ved at:

 • fastlægge europæiske telekomregler
 • arbejde for forbrugerne
 • fastsætte tekniske standarder
 • støtte forskning og innovation

Et forbrugervenligt digitalt indre marked

Internettet og de digitale teknologier forandrer vores verden. Fuldførelse af det digitale indre marked vil:

 • styrke konkurrenceevnen
 • revolutionere Europas digitale sektor
 • skabe nye produkter og tjenesteydelser til dette voksende marked.

De eksisterende onlinehindringer begrænser adgangen til varer og tjenesteydelser:

 • kun 15 % af forbrugerne køber på internettet fra et andet EU-land
 • webbaserede og nystartede virksomheder kan ikke bruge internettets muligheder fuldt ud
 • kun 7 % af alle små virksomheder sælger varer eller tjenesteydelser til andre EU-lande
 • lande og virksomheder får ikke så meget ud af de digitale værktøjer, som de kunne.

Tanken bag det digitale indre marked er at gå fra 28 nationale markeder til et enkelt marked. Et fuldt funktionsdygtigt digitalt indre marked kan bidrage til vores økonomi med 415 milliarder euro om året og skabe hundredetusindevis af nye job.

Strategien for det digitale indre marked, som rummer 16 initiativer fra copyright til cybersikkerhed, løber frem til udgangen af 2016. Strategien bygger på:

 • bedre adgang for forbrugere og virksomheder i hele EU til digitale varer og tjenesteydelser
 • rigtige betingelser og lige konkurrencevilkår for digitale net og innovative tjenester, så de kan blomstre
 • optimering af den digital økonomis vækstpotentiale.

Styrkelse af den økonomiske vækst

Digital teknologi er meget vigtig for EU's vækst. Men selv om 250 millioner europæere bruger internettet til daglig, har 18 % aldrig brugt det.

Den digitale økonomi vokser syv gange hurtigere end resten af økonomien. En stor del af denne vækst skyldes bredbåndsinternet English (en) . Nutidens bredbåndsnet med høj hastighed har lige så stor betydning som elektricitets- og transportnettene for et århundrede siden. Disse net baner også vejen for innovative tjenesteydelser, f.eks. eSundhed, intelligente byer og datadrevet fremstillingsvirksomhed.

EU-Kommissionen opfordrer til udbredelse af højhastighedsbredbånd gennem:

Som led i strategien for det digitale indre marked vil Kommissionen også reformere EU's regler for telekommunikation for at skabe incitamenter for investering i højhastighedsforbindelser. Sektoren for informations- og kommunikationsteknologi (ikt) tegner sig for næsten 5 % af EU's økonomi og genererer en fjerdedel af erhvervslivets samlede udgifter. Investeringer i ikt står for halvdelen af den samlede erhvervstilvækst i Europa.

Regulering af markedet

EU's rolle som reguleringsmyndighed har udviklet sig i takt med de nye teknologier og markedstendenserne:

 • nye regler for alle elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
 • sikkerhed for grundlæggende bredbånd til alle i EU
 • mere konkurrence, fordi gamle nationale monpoler på markedet for telekommunikation forhindredes i at beholde deres dominerinde stilling inden for tjenesteydelser, f.eks. adgang til højhastighedsinternet.

Reglerne gennemføres særskilt af myndighederne i hvert enkelt EU-land, men de nationale myndigheder koordinerer politikken på EU-plan, blandt andet via sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation (BEREC) English (en) .

Publikation

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Publikation
Det digitale indre marked

Faktablad offentliggjort i juni 2017

Denne publikation indgår i serien "EU OG".

Back to top