Evropská unie

Digitální ekonomika & společnost

Digitální ekonomika & společnost

Digitální revoluce v Evropě – od smartphonů po ultrarychlý internet, aplikace a výzkumbudoucích a vznikajících technologií Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) – je do značné míry poháněna technologickými a tržními inovacemi. EU hraje důležitou podpůrnou úlohu:

 • zavádí předpisy v oblasti telekomunikací
 • chrání spotřebitele
 • stanovuje technické normy
 • podporuje výzkum & inovace.

Digitální jednotný trh vstřícný ke spotřebitelům

Internet a digitální technologie mění náš svět. Dokončení jednotného digitálního trhu:

 • podporuje růst a konkurenceschopnost
 • transformuje evropská průmyslová odvětví
 • vytváří nové výrobky a služby

Stávající překážky omezují přístup ke zboží a službám:

 • Pouze 15 % lidí nakupuje v internetových obchodech jiných zemí EU.
 • Internetové společnosti a začínající podniky nemohou plně využít potenciál internetu.
 • Pouze 7 % malých podniků prodává zboží a služby přes hranice EU.
 • Podniky a státní orgány nevyužívají digitálních nástroje tak, jak by mohly.

Myšlenka jednotného digitálního trhu je jednoduchá: přeměnit 28 vnitrostátních trhů na jeden jediný. Plně funkční jednotný digitální trh by mohl každoročně přispět do evropské ekonomiky částkou 415 miliard eur ročně a vytvořit stovky tisíc nových pracovních míst.

Strategie pro jednotný digitální trh zahrnuje 16 iniciativ od problematiky autorského práva po kybernetické bezpečnosti a bude realizována až do konce roku 2016 Zásady:

 • lepší přístup k digitálním produktům a službám pro podniky a spotřebitele z celé Evropy
 • příznivé a rovné podmínky pro digitální sítě a rozvoj inovačních služeb
 • maximalizace růstového potenciálu digitálního hospodářství.

Zdroj hospodářského růstu

Digitální technologie mají obrovský význam pro růst evropské ekonomiky. 250 milionů Evropanů sice internet používá denně, ale 18 % jej nepoužilo nikdy.

Digitální ekonomika roste 7krát rychleji než reálná ekonomika. Její růst pohání především širokopásmový Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) internet. Dnešní vysokorychlostní širokopásmové sítě mají stejně velký ekonomický dopad jako elektrická energie a dopravní sítě před sto lety. Rovněž otevřely cestu inovativním službám, jako je elektronické zdravotnictví, koncepci inteligentních měst či výrobě podložené daty z praxe.

Evropská komise podporuje zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení.

V rámci strategie pro jednotný digitální trh Komise také zreviduje evropské právní předpisy z oblasti telekomunikací, aby vznikly pobídky pro investice do vysokorychlostního připojení. Odvětví informačních a komunikačních technologií představuje téměř 5 % ekonomiky EU a čtvrtinu celkových výdajů podniků. Investicím do informačních a komunikačních technologií Evropa vděčí za polovinu růstu své produktivity.

Regulace trhu

Regulační role EU se vyvíjí a reaguje na nové technologie a tržní trendy:

 • EU zavádí předpisy pokrývající všechny elektronické komunikační sítě a služby
 • zajišťuje základní širokopásmové připojení pro všechny obyvatele EU
 • stimuluje hospodářskou soutěž - eliminuje dominantní postavení bývalých vnitrostátních telekomunikačních monopolů na poli služeb, např. co se týká vysokorychlostního přístupu k internetu.

Tato pravidla uplatňují nezávisle orgány každého státu Unie a vnitrostátní regulační orgány koordinují své politiky na úrovni EU prostřednictvím Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  English (en) (BEREC).

Digitální agenda pro Evropu

/european-union/file/digit%C3%A1ln%C3%AD-agenda-pro-evropu_csDigitální agenda pro Evropu

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Jednotný digitální trh
Jednotný digitální trh

Informační přehled zveřejněný v červen 2017

Tato publikace je součástí edice „ EU a…“.

Back to top