Evropská unie

Digitální ekonomika & společnost

Digitální ekonomika & společnost

Digitální revoluce v Evropě – od smartphonů po ultrarychlý internet, aplikace a výzkumbudoucích a vznikajících technologií English (en) – je do značné míry poháněna technologickými a tržními inovacemi. EU hraje důležitou podpůrnou úlohu:

 • zavádí předpisy v oblasti telekomunikací
 • chrání spotřebitele
 • stanovuje technické normy
 • podporuje výzkum & inovace.

Digitální jednotný trh vstřícný ke spotřebitelům

Internet a digitální technologie mění náš svět. Dokončení jednotného digitálního trhu:

 • podporuje růst a konkurenceschopnost
 • transformuje evropská průmyslová odvětví
 • vytváří nové výrobky a služby

Stávající překážky omezují přístup ke zboží a službám:

 • Pouze 15 % lidí nakupuje v internetových obchodech jiných zemí EU.
 • Internetové společnosti a začínající podniky nemohou plně využít potenciál internetu.
 • Pouze 7 % malých podniků prodává zboží a služby přes hranice EU.
 • Podniky a státní orgány nevyužívají digitálních nástroje tak, jak by mohly.

Myšlenka jednotného digitálního trhu je jednoduchá: přeměnit 28 vnitrostátních trhů na jeden jediný. Plně funkční jednotný digitální trh by mohl každoročně přispět do evropské ekonomiky částkou 415 miliard eur ročně a vytvořit stovky tisíc nových pracovních míst.

Strategie pro jednotný digitální trh zahrnuje 16 iniciativ od problematiky autorského práva po kybernetické bezpečnosti a bude realizována až do konce roku 2016 Zásady:

 • lepší přístup k digitálním produktům a službám pro podniky a spotřebitele z celé Evropy
 • příznivé a rovné podmínky pro digitální sítě a rozvoj inovačních služeb
 • maximalizace růstového potenciálu digitálního hospodářství.

Zdroj hospodářského růstu

Digitální technologie mají obrovský význam pro růst evropské ekonomiky. 250 milionů Evropanů sice internet používá denně, ale 18 % jej nepoužilo nikdy.

Digitální ekonomika roste 7krát rychleji než reálná ekonomika. Její růst pohání především širokopásmový English (en) internet. Dnešní vysokorychlostní širokopásmové sítě mají stejně velký ekonomický dopad jako elektrická energie a dopravní sítě před sto lety. Rovněž otevřely cestu inovativním službám, jako je elektronické zdravotnictví, koncepci inteligentních měst či výrobě podložené daty z praxe.

Evropská komise podporuje zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení.

 • Její regulace směřuje ke snížení nákladů English (en) .
 • Doporučení týkající se přístupových sítí nové generace English (en) .
 • Zrevidované pokyny ke státní podpoře širokopásmových sítí English (en) .

V rámci strategie pro jednotný digitální trh Komise také zreviduje evropské právní předpisy z oblasti telekomunikací, aby vznikly pobídky pro investice do vysokorychlostního připojení. Odvětví informačních a komunikačních technologií představuje téměř 5 % ekonomiky EU a čtvrtinu celkových výdajů podniků. Investicím do informačních a komunikačních technologií Evropa vděčí za polovinu růstu své produktivity.

Regulace trhu

Regulační role EU se vyvíjí a reaguje na nové technologie a tržní trendy:

 • EU zavádí předpisy pokrývající všechny elektronické komunikační sítě a služby
 • zajišťuje základní širokopásmové připojení pro všechny obyvatele EU
 • stimuluje hospodářskou soutěž - eliminuje dominantní postavení bývalých vnitrostátních telekomunikačních monopolů na poli služeb, např. co se týká vysokorychlostního přístupu k internetu.

Tato pravidla uplatňují nezávisle orgány každého státu Unie a vnitrostátní regulační orgány koordinují své politiky na úrovni EU prostřednictvím Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací English (en) (BEREC).

Publikace

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Publikace
Jednotný digitální trh

Informační přehled zveřejněný v červen 2017

Tato publikace je součástí edice „ EU a…“.

Back to top