Evropska unija

Razvoj in sodelovanje

Več kot polovica vse razvojne pomoči prihaja iz Evropske unije in njenih članic. Evropska unija je tako največja darovalka pomoči na svetu. Največ pomoči namenja državam z nizkim dohodkom in najmanj razvitim državam.

Koliko pomoči EU namenja razvoju

Leta 2013 je EU za razvojno pomoč namenila 56,2 milijarde evrov – pomoč združuje sredstva EU in proračunska sredstva držav EU.

To predstavlja 0,43 % bruto nacionalnega dohodka EU. Države EU so se zavezale, da bodo do leta 2015 dosegle cilj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka.

V novem tisočletju brez revščine

EU želi z razvojno politiko na podlagi trajnostnega pristopa zlasti izkoreniniti revščino. Za dosego tega cilja je ključnih 8 razvojnih ciljev tisočletja Združenih narodov. Med njimi so zmanjšanje števila skrajno revnih za polovico, ustavitev napredovanja HIV/AIDS ter osnovnošolsko izobraževanje za vse.

Število ljudi, ki živijo v popolni revščini, se je od leta 1990 zmanjšalo za 600 milijonov, vendar je bil napredek pri doseganju drugih ciljev tisočletja manjši, zlasti pri zmanjšanju umrljivosti mater in otrok pri porodu ter zagotavljanju čiste pitne vode. EU je zato 79 afriškim, karibskim in pacifiškim državam namenila dodatno milijardo evrov za dosego ciljev, pri katerih je najmanj napredka.

Spodbujanje razvoja leta 2015

EU je leto 2015 razglasila za evropsko leto za razvoj. S to enoletno kampanjo želi EU pokazati, kam gre razvojna pomoč in kako pomaga v boju proti revščini, pojasniti, kako odpravljanje revščine po svetu pomaga vsem, in Evropejce spodbuditi k večji udeležbi pri dejavnostih za razvoj.

Po letu 2015

Leta 2015 bo cilje novega tisočletja nasledil nov okvir, saj je Evropska komisija junija 2014 objavila strateški dokument z naslovom Dostojno življenje za vse: od vizije do skupnega ukrepanja. V njem je opredelila strategijo EU za obdobje po letu 2015 na področju izkoreninjanja revščine, spodbujanja trajnostnega razvoja in razvoja novega globalnega partnerstva.

Pomoč državam in posameznikom pri odpravljanju revščine

EU že dalj časa podpira številne države v njihovih prizadevanjih za izkoreninjenje revščine in ustvarjanje boljše prihodnosti za njihove prebivalce. Pogosto gre za dolgotrajen proces.

Timor-Leste – zdravo okolje za podeželske otroke

Med glavnimi razvojnimi težavami Vzhodnega Timorja je pomanjkljiva oskrba s čisto vodo in pomanjkanje sanitarnih storitev. Veliko otrok, mlajših od pet let, umre zaradi bolezni, ki se prenašajo z vodo in povzročajo diarejo, vendar bi jih lahko preprečili, ter zaradi akutnih bolezni dihal.

Projekt EU bo več kot 5 000 gospodinjstvom zagotovil čisto pitno vodo. Dejavnosti v lokalnih skupnosti in šolah že potekajo. Z gradnjo stranišč se bo delež sanitarij v gospodinjstvih povečal s 35 % na 65 %.

Preberite zgodbo o Ludivini, ki zaradi tega projekta zdaj živi bolje.

Odločanje o svoji prihodnosti

EU želi z razvojno politiko prikrajšanim ljudem v državah v razvoju omogočiti, da sami odločajo o svojem razvoju. To pomeni:

  • odpravljati vzroke njihove ranljivosti: pomanjkanje hrane in čiste vode, slabše možnosti na področju izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja, kmetijstva, socialnih storitev, infrastrukture in zdravega okolja,
  • izkoreniniti bolezni in omogočiti dostop do poceni zdravil pri odpravljanju epidemij, denimo HIV/AIDS,
  • zmanjšati breme dolga držav v razvoju, da bi imele več denarja za ključne javne naložbe, namesto da plačujejo obresti bogatim posojilodajalcem v industrijsko razvitih državah,
  • spodbujati strategije za samopomoč in izkoreninjenje revščine,
  • podpirati demokratični proces,
  • krepiti spoštovanje človekovih pravic, vključno z enakostjo med spoloma,
  • spodbujati stabilnejše gospodarsko okolje, v katerem se lahko podjetja razvijajo in ustvarjajo delovna mesta.

Primeri iz Afrike

Preprečevanje pohabljanja ženskih spolnih organov

Milijonom deklet in žensk po vsem svetu še vedno grozi pohabljanje spolnih organov, zlasti v državah v razvoju. Vendar tudi na tem področju prihaja do sprememb. EU je denimo v sodelovanju z Unicefom v manj kot desetletju prepričala več kot 5 300 skupnosti v Senegalu, naj opustijo to prakso. Z nacionalnim akcijskim načrtom za izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolnih organov do konca leta 2015 je Senegal na dobri poti, da postane prva država na svetu, ki bo razglasila popolno odpravo te prakse.

Projekt je bil del pobude, ki je v Egiptu, Etiopiji, Eritreji, Senegalu in Sudanu več tisoč deklet rešila pred pohabljanjem.

Publication

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top