Európska únia

Rozvoj a spolupráca

Viac než polovica celkovej rozvojovej pomoci pochádza z EÚ a jej členských štátov, ktoré sú tak spolu najväčšími svetovými darcami pomoci. Väčšina pomoci je určená krajinám s nízkym príjmom a najmenej rozvinutým krajinám.

Koľko finančných prostriedkov poskytuje EÚ na rozvojovú pomoc?

V roku 2013 vynaložila EÚ na rozvojovú pomoc 56,2 miliardy EUR – prostriedky z EÚ a národných rozpočtov členských štátov spolu.

Táto suma predstavuje 0,43 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Krajiny EÚ majú cieľ tento podiel do roku 2015 zvýšiť na 0,7 % HND.

Boj proti chudobe v novom tisícročí

Rozvojová politika EÚ sa zameriava predovšetkým na odstránenie chudoby udržateľným prístupom. Kľúčovým prvkom v tejto súvislosti je 8 miléniových rozvojových cieľov OSN. Patrí sem zníženie extrémnej chudoby na polovicu, zastavenie šírenia HIV/AIDS, či zvýšenie dostupnosti všeobecného základného vzdelania.

Hoci sa počet ľudí žijúcich v absolútnej chudobe od roku 1990 znížil o 600 miliónov, pokrok pri dosahovaní ostatných miléniových cieľov je menej sľubný. Obzvlášť zložité je zabezpečiť zníženie úmrtnosti matiek a detí pri pôrode a čistú pitnú vodu. EÚ sa zaviazala poskytnúť ďalšiu miliardu EUR, ktorá sa má použiť v 79 afrických, karibských a tichomorských krajinách, na plnenie cieľov, pri ktorých je pokrok najpomalší.

Podpora rozvojovej pomoci v roku 2015

Rok 2015 EÚ vyhlásila za Európsky rok rozvoja. Ide o celoročnú kampaň, ktorej cieľom je ukázať, kam smeruje rozvojová pomoc EÚ a ako pomáha v boji proti chudobe.  Má takisto objasniť, ako boj proti chudobe vo svete pomáha nám všetkým, a inšpirovať viac Európanov, aby sa zapojili do rozvojovej práce.

Po roku 2015

V roku 2015 prestanú platiť súčasné miléniové rozvojové ciele a nahradí ich nový rámec. V júni 2014 Európska komisia uverejnila politický dokument nazvaný „Dôstojný život pre všetkých: od vízie k spoločným opatreniam“. V tomto dokumente sa uvádza program EÚ po roku 2015 v oblasti boja proti chudobe a podpory udržateľného rozvoja vrátane potreby nového globálneho partnerstva.

Pomoc krajinám a ľuďom v ich snahe vymaniť sa z chudoby

V priebehu rokov EÚ pomohla mnohým krajinám v ich úsilí o odstránenie chudoby a vytvorenie lepšej budúcnosti pre ich obyvateľov. Ide často o dlhodobý proces.

Východný Timor – vytvorenie zdravého prostredia pre deti na vidieku

Jednou z hlavných rozvojových výziev vo vidieckych oblastiach Východného Timoru je nedostatočný prístup k pitnej vode a bezpečným hygienickým zariadeniam. Mnohé deti vo veku do päť rokov umierajú na hnačku či akútne respiračné ochorenia spôsobené infekciami prenášanými vodou, ktorým sa však dá predísť.

Cieľom projekt EÚ je poskytnúť viac ako 5 000 domácnostiam prístup k bezpečnej pitnej vode. V súčasnosti už prebiehajú činnosti, do ktorých sú zapojené miestne spoločenstvá a školy. Projekt podporuje rodiny v tom, aby si stavali latríny, čím sa zabezpečí prístup k hygienickým zariadeniam pre 65 % ľudí (zo súčasných 35 %).

Prečítajte si o Ludivine, ktorej život sa vďaka tomuto projektu zmenil k lepšiemu  

Budúcnosť vo vlastných rukách

Cieľom rozvojovej politiky EÚ je poskytnúť znevýhodneným skupinám ľudí v rozvojových krajinách možnosť riadiť svoj vlastný rozvoj. To znamená:

  • riešiť príčiny ich zraniteľnosti, ako napríklad nedostatočný prístup k jedlu, čistej vode, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu, pôde, sociálnym službám, infraštruktúre a zdravému životnému prostrediu,
  • odstrániť choroby a poskytnúť prístup k lacným liekom na boj so závažnými ochoreniami ako HIV/AIDS,
  • znížiť zadlženosť rozvojových krajín, ktoré namiesto splácania úrokov bohatým veriteľom v rozvinutých krajinách budú môcť financovať kľúčové verejné investície,
  • podporovať stratégie svojpomoci a odstraňovania biedy,
  • podporovať demokratický proces,
  • zlepšiť dodržiavanie ľudských práv vrátane rovnosti medzi mužmi a ženami a
  • podporiť stabilnejšie ekonomické prostredie, v ktorom môžu podniky rásť a vytvárať pracovné miesta.

Príklady z Afriky

Úsilie v oblasti prevencie mrzačenia ženských pohlavných orgánov

Milióny dievčat a žien na celom svete a osobitne v rozvojových krajinách sú stále vystavené riziku mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Situácia sa však zlepšuje. Vďaka projektu EÚ a organizácie UNICEF v Senegale sa v priebehu desiatich rokov od týchto praktík upustilo vo viac ako 5 300 spoločenstvách. Vďaka národnému akčnému plánu na odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov do konca roku 2015 sa Senegal priblíži k tomu, aby sa stal vôbec prvou krajinou na svete, ktorá vyhlási úplné upustenie od tejto praktiky.

Projekt je súčasťou iniciatívy, ktorá pomohla zachrániť tisícky dievčat pred mrzačením ženských pohlavných orgánov v Egypte, Etiópii, Eritrei, Senegale a Sudáne.

Publication
Rozvoj a spolupráca

Rukopis bol dokončený v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top