Uniunea Europeană

Dezvoltare și cooperare

Dezvoltare și cooperare

Mai mult de jumătate din ajutorul pentru dezvoltare provine din bugetul Uniunii și al statelor membre, UE fiind astfel cel mai important donator de ajutor la nivel mondial. În cea mai mare parte, ajutorul este destinat țărilor celor mai puțin dezvoltate și celor cu venituri mici.

Cât cheltuiește UE pentru dezvoltare?

În 2013, Uniunea a consacrat ajutorului pentru dezvoltare 56,2 miliarde de euro, provenind din fondurile UE și de la bugetele naționale ale țărilor membre.

Această sumă reprezintă 0,43 % din venitul național brut al Uniunii (VNB). Țările UE s-au angajat să atingă obiectivul de 0,7 % din VNB până în 2015.

Eradicarea sărăciei în noul mileniu

Politica de dezvoltare a UE vizează în primul rând eradicarea sărăciei printr-o abordare sustenabilă. Cele 8 obiective de dezvoltare ale mileniului stabilite de ONU sunt esențiale în acest sens. Ele vizează, printre altele, reducerea la jumătate a numărului de persoane care trăiesc în condiții de sărăcie extremă, stoparea răspândirii HIV/SIDA și asigurarea accesului universal la educația primară.

În timp ce numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie absolută a scăzut cu 600 de milioane începând din 1990, alte obiective au înregistrat progrese mai lente, în special reducerea mortalității materne și infantile la naștere și furnizarea de apă potabilă curată. UE s-a angajat să contribuie cu încă 1 miliard de euro în 79 de țări din Africa, Pacific și Caraibe, pentru atingerea acelor obiective în legătură cu care nu s-au înregistrat suficiente progrese.

Promovarea dezvoltării în 2015

UE a decis ca 2015 să fie desemnat Anul european pentru dezvoltare. Este vorba despre o campanie care se va derula pe tot parcursul anului pentru a arăta unde merge ajutorul pentru dezvoltare al UE și cum contribuie la combaterea sărăciei.  De asemenea, campania își propune să demonstreze că eradicarea sărăciei în lumea întreagă este benefică pentru noi toți și să inspire un număr cât mai mare de europeni să se implice în acțiuni de dezvoltare.

După 2015

Actualul set de obiective va expira și va fi înlocuit de un nou cadru în 2015. În iunie 2014, Comisia Europeană a publicat un document de politică intitulat „O viață decentă pentru toți: de la viziune la acțiune colectivă”. Acesta stabilește agenda post-2015 a UE pentru eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile, referindu-se inclusiv la necesitatea stabilirii unui nou parteneriat mondial.

Ajutând țările și cetățenii să iasă din sărăcie

De-a lungul anilor, UE a sprijinit multe țări în eforturile lor de a eradica sărăcia și de a construi un viitor mai bun pentru locuitorii lor. De multe ori, acesta este un efort pe termen lung.

Timorul de Est - crearea unui mediu sănătos pentru copiii de la țară

Una dintre piedicile care stau în calea dezvoltării rurale în Timorul de Est este lipsa accesului la apă curată și la instalații sanitare. Mulți copii sub cinci ani mor din cauza diareii și a bolilor respiratorii acute provocate de infecții cu transmitere hidrică.

Un proiect al UE își propune să ofere acces la apă potabilă unui număr de peste 5 000 de familii. Sunt deja în curs de desfășurare activități la care participă școlile și comunitățile locale. Familiile au fost încurajate să construiască latrine, accesul la toalete extinzându-se de la 35 % la 65 %.

Citiți povestea Ludivinei, unul dintre copiii ale căror vieți au fost schimbate în bine datorită acestui proiect.  

O șansă pentru populațiile locale de a fi stăpâne pe propriul viitor

Politica de dezvoltare a UE își propune să le ofere categoriilor dezavantajate ale populației din țările în curs de dezvoltare controlul asupra propriei dezvoltări. Aceasta presupune:

  • îndepărtarea cauzelor vulnerabilității lor, printre care se numără lipsa accesului la hrană și apă potabilă, educație, asistență medicală, locuri de muncă, pământ, servicii sociale, infrastructură și un mediu sănătos
  • eradicarea bolilor și facilitarea accesului la medicamente ieftine pentru combaterea anumitor epidemii (HIV/SIDA)
  • reducerea datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, astfel încât acestea să dispună de mai multe fonduri pentru investiții publice vitale în loc să le plătească dobânzi creditorilor bogați din țările industrializate
  • promovarea autoajutorării și a strategiilor de eradicare a sărăciei
  • sprijinirea procesului democratic
  • îmbunătățirea respectării drepturilor omului, inclusiv a egalității dintre bărbați și femei
  • crearea unui mediu economic mai stabil, care să stimuleze întreprinderile să se dezvolte și să creeze locuri de muncă.

Exemple din Africa

Acțiuni menite să prevină mutilarea genitală feminină

Milioane de fete și femei din toată lumea riscă în continuare să fie supuse mutilării genitale, în special în țările în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, se înregistrează anumite progrese. De exemplu, ca urmare a unui proiect derulat de UE împreună cu UNICEF în Senegal, peste 5 300 de comunități au renunțat la această practică în mai puțin de un deceniu. Mulțumită planului său național de acțiune care prevede eradicarea mutilării genitale feminine până la sfârșitul lui 2015, Senegalul are șanse să devină prima țară care declară abandonarea totală a acestei practici.

Acest proiect face parte dintr-o inițiativă care a contribuit la salvarea de la mutilare genitală a mii de fete din Egipt, Etiopia, Eritreea, Senegal și Sudan.

Publication

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Back to top