Europese Unie

Ontwikkeling en samenwerking

Ontwikkeling en samenwerking

Meer dan de helft van alle ontwikkelingshulp komt van de EU en haar lidstaten. Samen zijn zij de grootste donor ter wereld. De meeste steun gaat naar de armste en de minst ontwikkelde landen.

Hoeveel geeft de EU uit aan ontwikkeling?

In 2013 bedroeg de ontwikkelingshulp van de EU — steun van de EU en de nationale begrotingen van de EU-landen samen — in totaal 56,2 miljard euro

of 0,43 % van het bruto nationaal inkomen (bni). De EU-landen hebben zich voorgenomen de doelstelling van 0,7 % van het bni uiterlijk in 2015 te halen.

Een nieuw millennium zonder armoede

Het ontwikkelingsbeleid van de EU is er vooral op gericht om armoede op een duurzame manier uit te roeien. Een belangrijke rol hierin spelen de acht millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN. Zo moet het aantal gevallen van extreme armoede worden gehalveerd, moet er meer worden gedaan om hiv/aids te bestrijden en moeten alle kinderen lager onderwijs krijgen.

Het aantal mensen in absolute armoede is sinds 1990 met 600 miljoen gedaald, maar met andere doelstellingen staat het minder goed. Zo blijkt het bijzonder moeilijk de sterfte van moeders en baby’s tijdens de bevalling terug te dringen of te zorgen voor schoon drinkwater. Daarom heeft de EU 1 miljard euro extra uitgetrokken. Dat geld moet in 79 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan worden besteed aan de doelstellingen waarvoor de minste vooruitgang is gemaakt.

Bevorderen van de ontwikkeling in 2015

De EU heeft 2015 uitgeroepen tot Europees Jaar voor ontwikkeling. Deze campagne laat zien waar de EU ontwikkelingshulp biedt en hoe ze de armoede helpt te bestrijden.  Het is ook de bedoeling om duidelijk te maken hoe armoedebestrijding ons allemaal ten goede komt en om meer Europeanen te betrekken bij ontwikkelingswerk.

Na 2015

De huidige millenniumdoelstellingen lopen af en worden in 2015 vervangen door een nieuw kader. In juni 2014 heeft de Europese Commissie een beleidsnota uitgebracht met de titel "Een waardig leven voor iedereen: van wensbeeld naar collectieve maatregelen". Hierin beschrijft de EU wat ze na 2015 zal doen om armoede uit te roeien en duurzame ontwikkeling te bevorderen, inclusief het streven naar een nieuw mondiaal partnerschap.

Landen en mensen helpen om zelf aan de armoede te ontsnappen

In de loop der jaren heeft de EU veel landen geholpen om armoede uit te roeien en hun inwoners een betere toekomst te geven. Dat is vaak een kwestie van lange adem.

Oost-Timor – een gezondere omgeving voor plattelandskinderen

Een van de belangrijkste ontwikkelingsdoelstellingen voor het landelijke Oost-Timor is zorgen voor schoon water en sanitair. Veel kinderen sterven voor ze vijf zijn aan diarree en acute ontstekingen van de luchtwegen. Dat zijn ziekten die worden verspreid door vervuild water.

De EU wil ervoor zorgen dat 5 000 gezinnen toegang krijgen tot schoon drinkwater. Lokale gemeenschappen en scholen werken nu al mee aan het project. Gezinnen worden aangemoedigd om latrines te bouwen, zodat het deel van de bevolking dat een toilet kan gebruiken is gestegen van 35 naar 65%.

Ludivina is een van de kinderen die door dit project een beter leven leiden.  

Mensen hun lot in eigen handen geven

De EU wil mensen in ontwikkelingslanden controle over hun eigen leven geven. Dat houdt het volgende in:

  • de oorzaken van hun kwetsbaarheid aanpakken, zoals een gebrek aan voedsel, drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, grond, sociale diensten, infrastructuur en een gezond leefmilieu
  • ziekten uitroeien en goedkope medicijnen beschikbaar stellen tegen epidemieën zoals hiv/aids
  • de schuldenlast van ontwikkelingslanden terugdringen, zodat ze meer geld hebben voor vitale overheidsinvesteringen en geen rente hoeven te betalen aan rijke schuldeisers in industrielanden
  • zelfhulp en armoedebestrijding bevorderen
  • democratisering ondersteunen
  • zorgen voor eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de gelijkheid van mannen en vrouwen
  • een stabieler economisch klimaat scheppen zodat bedrijven kunnen groeien en banen scheppen

Voorbeelden uit Afrika

Preventie van vrouwenbesnijdenis

Wereldwijd lopen nog steeds miljoenen meisjes en vrouwen het risico slachtoffer te worden van vrouwelijke genitale verminking, met name in ontwikkelingslanden. Maar er is enige vooruitgang. Zo heeft de EU samen met Unicef in Senegal in tien jaar tijd zo'n 5 300 gemeenschappen ervan kunnen overtuigen om deze praktijk te stoppen. Senegal voert actie om in 2015 een einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking. Het zou het eerste land ter wereld zijn waar de praktijk volledig verdwijnt.

Dit project maakt deel uit van een initiatief dat heeft geholpen om duizenden meisjes te behoeden voor besnijdenis in Egypte, Ethiopië, Eritrea, Senegal en Soedan.

Ontwikkeling en samenwerking

Manuscript voltooid in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Zie ook

EU-instellingen en -organen

Financiering

Publicaties, nieuwsbrieven en statistieken

Wetgeving

Back to top