Unjoni Ewrope

Żvilupp u kooperazzjoni

Żvilupp u kooperazzjoni

Aktar minn nofs l-għajnuna kollha għall-iżvilupp tasal mill-UE u mill-membri tagħha u dan jagħmilhom kollettivament l-akbar donatur tal-għajnuna fid-dinja. Il-parti l-kbira tal-għajnuna tmur għall-pajjiżi bi dħul baxx u l-anqas żviluppati.

Kemm tonfoq l-UE fuq l-iżvilupp?

Fl-2013, l-UE nefqet €56.2 bn fuq għajnuna għall-iżvilupp - għajnuna mill-fondi tal-UE flimkien ma' għajnuna mill-baġit nazzjonali tal-pajjiżi.

Dan jammonta għal 0.43% tad-dħul nazzjonali gross tal-UE (DNG). Il-pajjiżi tal-UE impenjaw ruħhom li, sal-2015, tintlaħaq il-mira ta’ 0.7% tad-DGN.

Neqirdu l-faqar fil-millennju l-ġdid

Il-politika ta’ żvilupp tal-UE għandha l-għan li fuq kollox jinqered il-faqar, permezz ta’ metodu sostenibbli. Għal dan il-għan kienu strumentali t-8 Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju tan-NU. Huma jvarjaw mit-tnaqqis bin-nofs tal-faqar estrem u t-twaqqif tax-xerda tal-HIV/AIDS sal-għoti ta' edukazzjoni primarja lil kulħadd.

Filwaqt li l-għadd ta' persuni li jgħixu fil-faqar assolut naqas b'600 miljun mill-1990 'l hawn, sar inqas progress fl-għanijiet l-oħra, partikolarment it-tnaqqis fl-imwiet tal-ommijiet u t-trabi waqt il-ħlas u l-provvista ta' ilma tax-xorb nadif. L-UE wiegħdet somma addizzjonali ta’ €1 biljun li għandha tiġi użata f’79 pajjiż fl-Afrika, fil-Karibew u fil-Paċifiku biex jintlaħqu l-għanijiet fl-oqsma fejn sar l-inqas progress.

Il-promozzjoni tal-iżvilupp fl-2015

L-UE semmiet l-2015 is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp. Din hija kampanja ta' sena biex turi fejn tmur l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE kif tgħin fil-ġlieda kontra l-faqar.  Għandha ukoll l-għan tispjega li meta nissieltu kontra l-faqar madwar id-dinja nibbenefikaw ilkoll kemm aħna u tispira aktar Ewropej jinvolvu ruħhom fil-ħidma ta' żvilupp.

Wara l-2015

Is-sett attwali ta’ Żvilupp tal-Millennju se jiskadi u jiġi sostitwiti minn qafas ġdid fl-2015. F'Ġunju 2014, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet dokument ta' politika bl-isem 'Ħajja Deċenti għal Kulħadd: Minn Viżjoni għal Azzjoni Kollettiva'. Dan jistabbilixxi aġenda ta’ wara l-2015 għall-qerda tal-faqar u l-promozzjoni ta’ żvilupp sostenibbli, inkluża l-ħtieġa għal sħubija globali ġdida.

Ngħinu lill-pajjiżi u lin-nies joħorġu lilhom infushom mill-faqar

Matul is-snin, l-UE għenet lil bosta pajjiżi fl-isforzi tagħhom biex jeqirdu l-faqar u joħolqu ġejjieni aħjar għall-popli tagħhom. Dan ta’ sikwit ikun jinvolvi proċess fit-tul.

Timor-Leste – il-ħolqien ta' ambjent tajjeb għat-tfal tal-kampanja

Waħda mill-isfidi prinċipali tal-iżvilupp fil-parti rurali ta' Timor-Leste hija appuntu l-aċċess għal ilma sikur u l-indafa. Ħafna tfal taħt il-ħames snin imutu minn infezzjonijiet fl-ilma li jistgħu jkunu evitati. Dawn iwasslu għal dijarrea u mard akut respiratorju.

Proġett tal-UE għandu l-għan li jagħti aċċess għal ilma tajjeb għax-xorb lil aktar minn 5,000 familja. Attivitajiet li jinvolvu l-komunitajiet lokali u l-iskejjel diġà jinsabu għaddejjin. Il-familji ġew imħeġġa jibnu latrini biex b'hekk iżidu l-aċċess għal WC minn 35% għal 65%.

Aqra l-istorja ta' Ludivina, waħda mit-tfal li l-ħajja tagħhom tbidlet għall-aħjar bis-saħħa ta' dan il-proġett.  

Nagħtu kontroll lin-nies fuq il-ġejjieni tagħhom stess

Il-politika tal-UE dwar l-iżvilupp għandha l-għan li l-persuni żvantaġġati f'pajjiżi li qed jiżviluppaw jingħataw kontroll fuq l-iżvilupp tagħhom infushom. Dan ifisser li:

  • jiġu indirizzati l-kawżi tal-vulnerabbiltà tagħhom, eż. in-nuqqas ta’ aċċess għal ikel, ilma nadif, edukazzjoni, saħħa, xogħol, art, servizzi soċjali, infrastruttura u għal ambjent li ma jmarradx.
  • jinqered il-mard u jingħata aċċess għal mediċini rħas kontra l-epidemiji bħall-HIV/AIDS
  • jitnaqqas il-piż tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, sabiex ikollhom iżjed flus għal investimenti pubbliċi vitali minflok ma jużawhom biex iħallsu l-imgħaxijiet lil selliefa sinjuri fil-pajjiżi industrijalizzati
  • jiġu promossi strateġiji biex jgħinu lilhom infushom u jinqered il-faqar
  • jingħata appoġġ lill-proċess demokratiku
  • jitjieb ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, fosthom l-ugwaljanza bejn is-sessi.
  • jitħeġġeġ ambjent ekonomiku aktar stabbli li fih in-negozji jkunu jistgħu jikbru u joħolqu l-impjiegi.

Eżempji mill-Afrika

Naħdmu biex ma titħalliex issir il-mutilazzjoni ġenitali femminili

Miljuni ta’ tfajliet u nisa fid-dinja kollha għadhom fir-riskju ta' mutilazzjoni ġenitali femminili, partikolarment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Madankollu, qed isir progress. Bis-saħħa ta’ Proġett tal-UE mal-UNICEF fis-Senegal, pereżempju, aktar minn 5,300 komunità abbandunaw il-prattika fi ftit inqas minn għaxar snin. Il-pjan ta' azzjoni nazzjonali biex tispiċċa l-prattika ta' mutilazzjoni ġenitali femminili sal-aħħar tal-2015 iqarreb lis-Senegal biex isir l-ewwel pajjiż fid-dinja li jiddikjara t-tmiem totali ta' din il-prattika.

Dan il-proġett huwa parti minn inizjattiva li għenet biex issalva eluf ta’ bniet minn din ix-xorta ta' mutilazzjoni fl-Eġittu, l-Etjopja, l-Eritrea, is-Senegal u s-Sudan.

Żvilupp u kooperazzjoni

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Ara wkoll: 

L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE

Opportunitajiet ta’ finanzjament

Pubblikazzjonijiet, newsletters, u statistika

Leġiżlazzjoni

Back to top