Europos Sąjunga

Vystymasis ir bendradarbiavimas

Vystymasis ir bendradarbiavimas

Daugiau nei pusę visos vystymosi pagalbos skiria ES ir jos valstybės narės – kartu jos yra didžiausios pagalbos teikėjos pasaulyje. Pagalba dažniausiai skiriama mažas pajamas gaunančioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Kiek ES išleidžia vystymuisi?

2013 m. paramai vystymuisi ES skyrė 56,2 mlrd. eurų – tai buvo pagalba iš ES fondų ir pagalba iš ES valstybių nacionalinių biudžetų.

Tai sudaro 0,43 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). ES šalys užsibrėžė tikslą pasiekti, kad iki 2015 m. ši pagalba sudarytų 0,7 % BNP.

Naujame tūkstantmetyje išgyvendinti skurdą

ES vystymosi politika visų pirma siekiama tvariais metodais išgyvendinti skurdą. Tam labai svarbūs yra JT aštuoni Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Be kita ko, jais siekiama perpus sumažinti itin didelį skurdą, sustabdyti ŽIV ir AIDS plitimą, visiems užtikrinti pradinį išsilavinimą.

Nors visiškame skurde gyvenančių žmonių nuo 1990 m. sumažėjo 600 mln., pažanga siekiant kitų tikslų mažesnė. Itin sunku sumažinti naujagimių ir gimdyvių mirtingumą bei užtikrinti švaraus geriamojo vandens tiekimą ES įsipareigojo skirti dar 1 mlrd. eurų 79-ioms Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėms, kad jos siektų tikslų tose srityse, kuriose pažanga buvo mažiausia.

Vystymosi skatinimas 2015 m.

2015-uosius ES paskelbė Europos vystomojo bendradarbiavimo metais. Tai vienerių metų kampanija, per kurią siekiama parodyti, kam skiriama ES parama vystymuisi ir kaip ji padeda kovoti su skurdu.  Taip pat siekiama paaiškinti, kaip kova su skurdu visame pasaulyje padeda mums visiems ir skatina daugiau europiečių įsitraukti į vystymo veiklą.

Po 2015 m.

Dabartiniai Tūkstančio vystymosi tikslai nustos galioti ir 2015 m. bus pakeisti nauja sistema. 2014 m. birželio mėn. Europos Komisija paskelbė politikos dokumentą „Deramas gyvenimas visiems. Nuo vizijos prie kolektyvinių veiksmų“. Jame išdėstyta ES darbotvarkė po 2015 m., kaip išgyvendinti skurdą ir skatinti tvarų vystymąsi, įskaitant poreikį sukurti naują visuotinę partnerystę.

Pagalba šalims ir žmonėms vaduotis iš skurdo

Bėgant metams ES rėmė daugelio šalių pastangas išgyvendinti skurdą ir sukurti geresnę ateitį gyventojams. Dažnai tai būna ilgalaikis procesas.

Rytų Timoras. Sveikos aplinkos kūrimas kaimo vietovių vaikams

Vienas iš pagrindinių Rytų Timoro kaimo vietovių vystymosi sunkumų yra tai, kad trūksta švaraus vandens ir sanitarijos priemonių. Daug vaikų nesulaukę penkerių metų miršta nuo per vandenį plintančių infekcijų, sukeliančių viduriavimą, ir nuo ūmių kvėpavimo takų ligų, tačiau šių ligų galima išvengti.

ES projektu siekiama daugiau kaip 5000 namų ūkių suteikti galimybę naudotis švariu geriamuoju vandeniu. Jau vykdoma veikla, į kurią įtrauktos vietos bendruomenės ir mokyklos. Šeimos buvo skatinamos statyti išvietes, todėl jas dabar turi jau nebe 35 %, o 65 % namų ūkių.

Perskaitykite istoriją apie Ludiviną – vieną iš vaikų, kurių gyvenimas pagerėjo dėl šio projekto.  

Suteikti žmonėms galimybę valdyti savo ateitį

ES vystymosi politika siekiama neturtingiems besivystančių šalių gyventojams suteikti galimybę patiems valdyti savo šalies vystymąsi, t. y.:

  • šalinti jų pažeidžiamumo priežastis, t.y. užtikrinti geresnę maisto ir vandens kokybę, gerinti išsilavinimo galimybes, sveikatos apsaugą, kurti daugiau darbo vietų, užtikrinti gyventojų teisę į žemę ir socialines paslaugas, gerinti infrastruktūrą ir kurti sveiką aplinką;
  • išgyvendinti ligas ir užtikrinti galimybę įsigyti pigių vaistų kovai su tokiomis epidemijomis, kaip AIDS (ŽIV);
  • sumažinti besivystančių šalių skolų naštą, kad jos turėtų daugiau lėšų gyvybiškai svarbioms investicijoms į viešuosius projektus, o ne mokėtų palūkanas turtingiems kreditoriams išsivysčiusiose šalyse;
  • skatinti pagalbą sau ir skurdo išgyvendinimo strategijas;
  • remti demokratinį procesą;
  • didinti pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant lyčių lygybę;
  • skatinti stabilesnę ekonominę aplinką, kurioje įmonės galėtų augti ir kurti darbo vietas.

Pavyzdžiai iš Afrikos

Pastangos užkirsti kelią moterų lytinių organų žalojimui

Milijonams mergaičių ir moterų visame pasaulyje, visų pirma besivystančiose šalyse, vis dar gresia lytinių organų žalojimo pavojus. Tačiau daroma pažanga. Pavyzdžiui, dėl ES ir UNICEF bendro projekto Senegale daugiau nei 5300 bendruomenių vos per dešimtmetį atsisakė šios praktikos. Dėl nacionalinio veiksmų plano iki 2015 m. pabaigos išgyvendinti moterų lytinių organų žalojimą Senegalas labai priartėjo prie to, kad taptų pirmąja šalimi pasaulyje, kuri paskelbtų apie visišką šio reiškinio išgyvendinimą.

Šis projektas yra dalis iniciatyvos, padėjusios nuo lytinių organų žalojimo išgelbėti tūkstančius merginų Egipte, Etiopijoje, Eritrėjoje, Senegale ir Sudane.

Publication

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top