Európai Unió

Fejlesztési és együttműködési politika

Fejlesztési és együttműködési politika

A világ szegény országainak fejlesztését célzó segélyek több mint felét az Európai Unió és az uniós tagállamok biztosítják. Az EU a tagországokkal közösen több segélyt nyújt erre a célra a rászoruló országoknak, mint bármely más adományozó. A pénz oroszlánrészét az alacsony nemzeti jövedelemmel rendelkező, legkevésbé fejlett országok kapják.

Mennyit költ az EU fejlesztésre?

2013-ban az EU – az uniós alapokból és a tagországok nemzeti költségvetéséből együttesen – 56,2 milliárd eurót költött fejlesztési segélyekre.

Ez az összeg az összes EU-országra kivetítve a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,43%-ának felel meg. Az uniós tagországok vállalták, hogy 2015-re bruttó nemzeti jövedelmük 0,7%-át fordítják majd fejlesztési segélyezésre.

Az új évezredben is folytatódik a harc a szegénység felszámolásáért

Fejlesztési politikája révén az Európai Unió mindenekelőtt arra törekszik, hogy – fenntartható módon – felszámolja a szegénységet. A fejlesztési politika sarokkövét az ENSZ 8 millenniumi fejlesztési célja jelenti. A célok közé tartozik a HIV/AIDS terjedésének feltartóztatásán túl többek között az is, hogy a világon minden gyermek részesüljön általános iskolai oktatásban, továbbá hogy 2015-re felére csökkenjen a nyomorban élők száma.

Míg a mélyszegénységben élők száma 600 millió fővel esett vissza 1990 óta, addig a többi fejlesztési cél elérése terén kevesebb eredmény mutatható fel. Különösen igaz ez arra a törekvésre, hogy a gyermekszülés során kevesebb anya és csecsemő haljon meg, illetve hogy az emberek mindenütt tiszta ivóvizet ihassanak. Az Európai Unió vállalta, hogy további 1 milliárd eurót fordít azoknak a millenniumi fejlesztési céloknak a megvalósítására, amelyek terén a leglassabb az előrehaladás az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportját alkotó 79 országban.

2015: reflektorfényben a fejlesztés

Az Európai Unió a 2015-ös évet a fejlesztés európai évének nyilvánította. Az egész éven át tartó kampány ráirányítja a figyelmet arra, milyen célok megvalósítását szolgálják az uniós fejlesztési segélyek, és hogyan járulnak hozzá a szegénység enyhítéséhez.  Ezen túlmenően a kezdeményezés világossá hivatott tenni az emberek számára, hogy a szegénység elleni globális fellépés mindnyájunk javát szolgálja, és céljai közé tartozik az is, hogy felkeltse az európai polgárok érdeklődését a fejlesztési munka iránt.

2015 után

A jelenlegi millenniumi fejlesztési célok megvalósítására kijelölt határidő 2015-ben lejár. Ekkor új fejlesztési keretrendszer lép életbe. 2014 júniusában az Európai Bizottság közleményt tett közzé „Méltó életet mindenkinek: az elképzeléstől az együttes fellépésig” címmel. A dokumentum felvázolja, hogy az EU mit tervez tenni a 2015 utáni időszakban a szegénység felszámolásáért és a fenntartható fejlődés előmozdításáért. A közlemény arra is kitér, hogy a célok megvalósítása érdekében új globális partnerséget kell létrehozni.

A szegény országok és a szegénységben élők megsegítése – hogy segíteni tudjanak önmagukon

Az évek folyamán az EU számos országnak nyújtott segítséget ahhoz, hogy felszámolják a szegénységet, és jobb jövőt biztosítsanak polgáraik számára. E célok megvalósítása gyakran hosszú időt vesz igénybe.

Kelet-Timor – egészséges élettér létrehozása a vidéken élő gyermekek számára

Kelet-Timor vidéki térségeiben az egyik legnagyobb fejlesztési kihívást a tiszta, biztonságosan fogyasztható víz és a megfelelő higiénés viszonyok hiánya jelenti. Az öt éven alul gyermekek közül sokan halnak meg olyan, vízben élő kórokozók által terjesztett fertőző betegségekben, amelyek megelőzhetőek lennének, valamint akut légúti megbetegedésekben.

Az EU projektet indított az országban annak érdekében, hogy több mint 5000 háztartásnak biztonságos ivóvízellátást biztosítson. A projektmunka során megkezdett tevékenységekben a helyi közösségek és az iskolák is részt vesznek. A kezdeményezés keretében arra ösztönzik a családokat, hogy építsenek latrinát maguknak. A cél az, hogy az illemhellyel rendelkező háztartások aránya 35%-ról 65%-ra emelkedjen.

Olvassa el Ön is Ludivina történetét, melyből megtudhatja, hogyan fordult jobbra a kislány – és hasonló körülmények között élő kis sorstársainak– élete a projektnek köszönhetően.  

Végre saját lábon

Az uniós fejlesztési politika azt hivatott elősegíteni, hogy a fejlődő országokban élő hátrányos helyzetű emberek kezükbe vehessék saját sorsuk irányítását. Ez a következőket foglalja magában:

  • a kiszolgáltatottság okainak megszüntetése – biztosítani kell például, hogy az emberek elég táplálékhoz és tiszta vízhez jussanak, ép és egészséges környezetben éljenek, megfelelő oktatásban, egészségügyi, illetve szociális ellátásban részesüljenek, foglalkoztatottságuk javuljon, és országuk infrastruktúrája fejlődjön;
  • a betegségek felszámolása, illetve a lakosság ellátása olyan olcsó gyógyszerekkel, melyek segítségével leküzdhetők a járványok, köztük a HIV/AIDS;
  • az adósságteher csökkentése, hogy a fejlődő országoknak több pénzük maradjon a közösség javát szolgáló életfontosságú beruházásokra ahelyett, hogy forrásaikat az iparosodott országok gazdag hitelezőinek fizetett kamatok vinnék el;
  • azoknak a stratégiáknak a támogatása, melyek az önsegítés ösztönzésére és a szegénység eltörlésére irányulnak;
  • a demokratizálódás támogatása;
  • az emberi jogok – köztük a nemek közötti egyenlőség – iránti tisztelet elmélyítése;
  • a gazdasági viszonyok megszilárdítása annak érdekében, hogy a vállalkozások bővüljenek, és új munkahelyeket teremtsenek.

Példaértékű kezdeményezések Afrikából

Harc a női nemi szervek megcsonkítása ellen

Lányok és asszonyok millióit fenyegeti napjainkban is világszerte, de különösen a fejlődő országokban az a veszély, hogy körülmetélést hajtanak végre rajtuk. Ugyanakkor pozitívum, hogy a női körülmetélés elleni küzdelem sok helyen eredményeket tud felmutatni. Egy, az UNICEF közreműködésével útnak indított uniós projektnek köszönhetően például kevesebb mint 10 év alatt több mint 5300 közösség hagyott fel Szenegálban a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatával. A női nemi szervek megcsonkításának 2015 végére történő teljes felszámolását célzó nemzeti cselekvési terv révén Szenegál közelebb jutott ahhoz, hogy – világelsőként – teljesen száműzze területéről ezt a szokást.

A projekt részét képezi annak a kezdeményezésnek, amelynek keretében Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Szenegálban és Szudánban lányok ezreit sikerült megóvni attól, hogy női körülmetélést kelljen elszenvedniük.

Fejlesztési és együttműködési politika

Kézirat frissítve: 2014 novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Kapcsolódó weboldalak
Back to top