Europska unija

Razvoj i suradnja

Više od polovine razvojne pomoći osiguravaju EU i njegove države članice, što ih zajedno čini najvećim svjetskim donatorom pomoći. Većina potpore namijenjena je zemljama s niskim prihodima i najslabije razvijenim zemljama.

Koliko EU troši na razvoj?

EU je 2013. potrošio 56,2 milijarde EUR za razvojnu pomoć (sredstva iz fondova EU-a i proračuna država članica).

Taj iznos čini 0,43 % bruto nacionalnog dohotka (BND) EU-a. Države članice obvezale su se na postizanje cilja od 0,7 % BND-a do 2015.

U novo tisućljeće bez siromaštva

Razvojnom politikom EU-a nastoji se prije svega iskorijeniti siromaštvo s pomoću održivog pristupa. Osam milenijskih razvojnih ciljeva UN-a ključno je za iskorjenjivanje siromaštva. Među ciljevima su smanjenje siromaštva za polovinu, zaustavljanje širenja HIV-a/AIDS-a te osiguranje univerzalnog osnovnoškolskog obrazovanja.

Iako se broj ljudi koji žive u krajnjem siromaštvu od 1990. smanjio za 600 milijuna, pri ostvarenju drugih ciljeva, osobito smanjenja smrtnosti majki i djece pri porodu te opskrbe čistom pitkom vodom, postignut je manji napredak. EU se obvezao osigurati dodatni iznos od jedne milijarde EUR za one ciljeve koji se u 79 afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja najsporije ostvaruju.

Promicanje razvoja u 2015.

EU je 2015. proglasio Europskom godinom razvoja. Tom se jednogodišnjom kampanjom želi ukazati na smjer razvojne pomoći EU-a i na koji se način njome pomaže u borbi protiv siromaštva.  Osim toga, želi se objasniti na koji način europski građani imaju koristi od suzbijanja siromaštva u cijelom svijetu te ih se u što većem broju želi potaknuti da se uključe u aktivnosti povezane s razvojem.

Nakon 2015.

Trenutačni skup milenijskih razvojnih ciljeva vrijedi do 2015., kada će biti zamijenjen novim okvirom. U lipnju 2014. Europska komisija objavila je dokument pod nazivom „Pristojan život za sve: od vizije do zajedničkog djelovanja”. Njime se utvrđuje plan EU-a za iskorjenjivanje siromaštva i promicanje održivog razvoja nakon 2015., uključujući potrebu za novim globalnim partnerstvom.

Pomoć zemljama i stanovništvu da se izvuku iz siromaštva

Proteklih je godina EU mnogim zemljama pomogao u naporima koje ulažu kako bi iskorijenile siromaštvo i osigurale bolju budućnost za svoje građane. To je često dugotrajan proces.

Timor-Leste – stvaranje zdravog okoliša za djecu sa sela

Jedan od glavnih ruralnih razvojnih izazova u Timor-Lesteu jest nedostatak pristupa sigurnoj vodi i odvodnji. Mnogo djece mlađe od pet godina umire od zaraza povezanih s vodom koje dovode do proljeva, a koje se mogu spriječiti, te od akutnih respiratornih bolesti.

Cilj je projekta EU-a osigurati pristup sigurnoj vodi za piće za više od 5000 kućanstava. Već se provode aktivnosti u koje su uključene lokalne zajednice i škole. Obitelji se potiču na izgradnju zahoda te se stoga pristup nužnicima povećao sa 35 % na 65 %.

Pročitajte priču o Ludivini, djevojčici čiji se život zahvaljujući ovom projektu promijenio nabolje.  

Mogućnost odlučivanja o vlastitoj budućnosti

Cilj je razvojne politike EU-a omogućiti osobama u nepovoljnom položaju u zemljama u razvoju kontrolu nad vlastitim razvojem, što uključuje:

  • rješavanje uzroka ranjivosti, primjerice otežanog pristupa hrani, čistoj vodi, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zaposlenju, zemljištu, socijalnim službama, infrastrukturi i zdravom okolišu
  • iskorjenjivanje bolesti i osiguravanje pristupa jeftinim lijekovima za suzbijanje epidemija kao što je HIV/AIDS
  • smanjivanje duga zemalja u razvoju kako bi im se omogućilo više sredstava za ključna javna ulaganja umjesto da plaćaju kamate bogatim zajmodavcima u industrijaliziranim zemljama
  • promicanje strategija samopomoći i iskorjenjivanja siromaštva
  • podupiranje demokratskih procesa
  • poboljšanje poštovanja ljudskih prava, uključujući jednakost između spolova
  • poticanje stabilnijeg gospodarskog okruženja u kojem poduzeća mogu ostvarivati rast i otvarati nova radna mjesta.

Primjeri iz Afrike

Sprečavanje genitalnog sakaćenja žena

Milijuni djevojčica i žena diljem svijeta i dalje su u opasnosti od genitalnog sakaćenja, posebno u zemljama u razvoju. Međutim, i u tom se području postiže napredak. Primjerice, zahvaljujući projektu EU-a u suradnji s UNICEF-om u Senegalu više od 5300 zajednica napustilo je tu praksu u razdoblju kraćem od deset godina, Zahvaljujući nacionalnom akcijskom planu za iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja žena do kraja 2015. Senegal je na dobrom putu da postane prva zemlja na svijetu koja je potpuno napustila navedenu praksu.

Ovaj projekt dio je inicijative kojom se pridonijelo spašavanju tisuća djevojčica od genitalnog sakaćenja u Egiptu, Etiopiji, Eritreji, Senegalu i Sudanu.

Razvoj i suradnja

Rukopis ažuriran u studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Vidi također

Institucije i tijela EU-a

Mogućnosti financiranja

Publikacije, glasila i statistički podaci

Zakonodavstvo

Back to top