Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάπτυξη και συνεργασία

Ανάπτυξη και συνεργασία

Τα μισά και πλέον χρήματα που δαπανώνται για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Έτσι, η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της αποτελούν τον σημαντικότερο χορηγό βοήθειας στον κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας χορηγείται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις χώρες με χαμηλό εισόδημα.

Πόσα δαπανά η ΕΕ για την ανάπτυξη;

Το 2013, η ΕΕ κατέβαλε 56,2 δισ. ευρώ για αναπτυξιακή βοήθεια. Πρόκειται για βοήθεια από κονδύλια της ΕΕ σε συνδυασμό με βοήθεια που παρασχέθηκε από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ένωσης.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 0,43% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να πετύχουν τον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ έως το 2015.

Εξάλειψη της φτώχειας μέσα στη νέα χιλιετία

Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η ριζική εξάλειψη της φτώχειας με την υιοθέτηση μιας βιώσιμης πολιτικής. Η πολιτική αυτή βασίζεται στους 8 Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) που συμφωνήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Στους στόχους αυτούς συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η μείωση της έσχατης φτώχειας κατά το ήμισυ, η ανάσχεση της εξάπλωσης του HIV/AIDS και η εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους.

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας έχει μειωθεί κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με το 1990, αλλά λιγότερη πρόοδος έχει σημειωθεί στην επίτευξη άλλων στόχων, ιδίως στη μείωση των θανάτων μητέρων και βρεφών κατά τον τοκετό και στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να διαθέσει ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ για την επίτευξη των στόχων με τη μικρότερη πρόοδο σε 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Προώθηση της ανάπτυξης το 2015

Η ΕΕ ανακήρυξε το 2015 Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αυτού, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τους αποδέκτες της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η ΕΕ και το πώς αυτή συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας.  Η εκστρατεία αυτή έχει επίσης ως στόχο να εξηγήσει με ποιους τρόπους επωφελούμαστε όλοι μας από την αντιμετώπιση της φτώχειας σε άλλες χώρες τους κόσμου και να εμπνεύσει περισσότερους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στις αναπτυξιακές προσπάθειες.

Η ατζέντα μετά το 2015

Οι σημερινοί ΑΣΧ θα πάψουν να ισχύουν και το 2015 θα αντικατασταθούν από ένα νέο πλαίσιο. Τον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα νέο έγγραφο πολιτικής με τίτλο «Αξιοπρεπής ζωή για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση». Το έγγραφο αυτό περιγράφει την ατζέντα της ΕΕ μετά το 2015 όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάγκης για μια νέα παγκόσμια σύμπραξη στον τομέα αυτό.

Βοηθώντας τις χώρες και τα άτομα να νικήσουν τη φτώχεια με τις δικές τους δυνάμεις

Η ΕΕ έχει στηρίξει τις προσπάθειες πολλών χωρών να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες τους. Οι προσπάθειες αυτές είναι συνήθως μακροχρόνιες.

Ανατολικό Τιμόρ — ένα υγιεινό περιβάλλον για τα παιδιά της χώρας

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου στο Ανατολικό Τιμόρ είναι η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές νερό και αποχετευτικές εγκαταστάσεις. Πολλά παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν εξαιτίας λοιμώξεων που μεταδίδονται μέσω του νερού, προκαλούν διάρροια και οξείες αναπνευστικές παθήσεις, και θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί.

Ένα πρόγραμμα της ΕΕ έχει ως στόχο να δώσει σε περισσότερα από 5.000 νοικοκυριά πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Δραστηριότητες που αφορούν τις τοπικές κοινότητες και σχολεία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Οι οικογένειες ενθαρρύνονται να κατασκευάσουν αποχωρητήρια, έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσοστό πρόσβασης σε τουαλέτες από το 35% στο 65%.

Διαβάστε την ιστορία της Λουντιβίνα, ενός από τα παιδιά που είδαν τη ζωή τους να βελτιώνεται χάρη στο πρόγραμμα αυτό.  

Βοηθώντας τους ανθρώπους να αποφασίζουν για το μέλλον τους

Στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι να αναλάβουν οι ίδιοι οι μειονεκτούντες πληθυσμοί των αναπτυσσόμενων χωρών την ευθύνη για την ανάπτυξή τους. Αυτό σημαίνει:

  • να αντιμετωπιστούν τα αίτια της μειονεκτικής τους θέσης, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, σε πόσιμο νερό, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην απασχόληση, στη γη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις υποδομές, καθώς και σε ένα υγιεινό περιβάλλον
  • να εξαλειφθούν οι ασθένειες και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα για την καταπολέμηση επιδημιών, όπως το HIV/AIDS
  • να μειωθεί το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε αυτές να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για δημόσιες επενδύσεις ζωτικής σημασίας, αντί να πληρώνουν τόκους σε πλούσιους δανειστές των βιομηχανικών κρατών
  • να προωθηθούν στρατηγικές αυτοβοήθειας και εξάλειψης της φτώχειας,
  • να στηριχθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού,
  • να γίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων,
  • να δημιουργηθεί ένα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης.

Παραδείγματα από την Αφρική

Πρόληψη του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο ακρωτηριασμού των εξωτερικών γεννητικών τους οργάνων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, σημειώνεται πρόοδος. Για παράδειγμα, χάρη σε πρόγραμμα που υλοποίησε η ΕΕ από κοινού με τη UNICEF στη Σενεγάλη, πάνω από 5.300 κοινότητες σταμάτησαν την πρακτική αυτή μέσα σε κάτι λιγότερο από δέκα χρόνια. Το εθνικό σχέδιο δράσης της Σενεγάλης για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων μέχρι τα τέλη του 2015 αναμένεται ότι θα βοηθήσει τη Σενεγάλη να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα ανακοινώσει την πλήρη εγκατάλειψη της πρακτικής αυτής.

Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας που συνέβαλε στην αποφυγή του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων χιλιάδων γυναικών στην Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ερυθραία, τη Σενεγάλη και το Σουδάν.

Publication

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top