Europeiska Unionen

Tullar

Frihandel i EU

EU:s tullunion har lett till

 • avskaffade tullar mellan EU-länderna
 • ett enhetligt system för importtullar för varor från länder utanför EU. 

Tullmyndigheterna ser till att handeln flyter och bidrar på många sätt till att skydda invånarna.

Tullunionen är ett gemensamt handelsområde där alla varor kan cirkulera fritt, oavsett om de har tillverkats i EU eller importerats från ett land utanför EU. Man kan skicka en finsk mobiltelefon till Ungern utan några som helst tullkontroller.

För varor som importeras från länder utanför EU, t.ex. en tv från Sydkorea, betalar man i regel tull när varan förs in i EU för första gången. Därefter betalar man inget mer och det görs inte heller några fler kontroller.

Tullens arbete är ändå mycket viktigt med tanke på den enorma mängd varor som EU importerar. Tullmyndigheterna i EU

 • hanterar nästan 16 procent av världens import – mer än två miljarder ton varor per år
 • handlägger över 270 miljoner tulldeklarationer årligen.

Så skyddar tullen allmänheten

Listan med tullens uppgifter är lång:

 • Se till att reglerna för miljöskydd, hälsa och säkerhet följs. Tullen kan t.ex. stoppa smittade livsmedel eller farliga elapparater vid gränsen.
 • Kontrollera att export av känslig teknik (som skulle kunna användas för tillverkning av kärnvapen eller kemiska vapen) är laglig.
 • Bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning för att skydda vår hälsa och säkerhet och värna jobben för laglydiga tillverkare.
 • Se till att personer som reser med stora mängder kontanter (eller motsvarande) inte ägnar sig åt penningtvätt eller skatteflykt.
 • Hjälpa polisen och immigrationsmyndigheterna att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism genom att stoppa handeln med människor, narkotika, pornografi och vapen.
 • Skydda utrotningshotade djurarter genom att kontrollera handeln med elfenben och fridlysta djur, fåglar och växter.
 • Skydda vårt kulturarv genom att hålla utkik efter smugglade konstskatter.

Avslöja bedrägerier

En annan viktig uppgift för tullen är att bekämpa bedrägerier så att inte länderna går miste om skatteintäkter som behövs för de offentliga utgifterna. Det gäller särskilt

 • falska ursprungsdeklarationer som påstår att varorna kommer från ett land med lägre tull
 • falska momsdeklarationer och momsinbetalningar för att redovisa fiktiv handel
 • obetalda punktskatter på till exempel cigaretter.

Statistik om handelsflöden

EU:s tullmyndigheter samlar in statistik som underlag för att

 • avgöra om varor konkurrerar på rättvisa villkor med EU:s produkter
 • upptäcka ekonomiska trender.
Tullar

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Se också: 

EU:s institutioner och organ

Bidrag och upphandling

Publikationer, nyhetsbrev och statistik

Lagstiftning

Back to top