Evropska unija

Carina

Prosta trgovina v Evropi

Carinska unija EU je prinesla:

 • odpravo carine na nacionalnih mejah držav EU,
 • enotni sistem carinskih dajatev za obdavčitev uvoza iz držav zunaj EU. 

Cariniki omogočajo prosti pretok blaga in opravljajo številne druge naloge v zvezi z varovanjem evropskih prebivalcev.

Carinska unija je enotno trgovinsko območje, v katerem blago prosto kroži, ne glede na to, ali je bilo izdelano v EU ali uvoženo iz držav zunaj EU. Finski mobilni telefon je tako mogoče odpremiti na Madžarsko brez plačila dajatve ali carinske kontrole.

Carinsko dajatev za blago, uvoženo iz držav zunaj EU, denimo za televizor iz Južne Koreje, je treba plačati, ko blago prvič vstopi v EU, potem pa ni več niti carin niti kontrol.

Delo carinikov v EU je kljub temu izjemno pomembno, že zaradi velike količine uvoženega blaga. Carinske službe EU:

 • pregledajo skoraj 16 % celotnega svetovnega uvoza – ali več kot 2 milijardi ton blaga na leto,
 • vsako leto obravnavajo več kot 270 milijonov carinskih deklaracij.

Cariniki varujejo državljane EU

Med drugim opravljajo naslednje naloge:

 • uveljavljajo predpise, ki varujejo okolje ter zdravje in varnost (denimo zavrnejo vnos okuženih živil ali morebiti nevarnih električnih naprav);
 • preverjajo zakonitost izvoza občutljive tehnologije (ki bi se lahko uporabila za izdelavo jedrskega ali kemičnega orožja);
 • odkrivajo ponarejene in piratske izdelke ter tako varujejo zdravje in zagotavljajo varnost prebivalcev EU in delavcev, ki so zaposleni pri zakonitih proizvajalcih;
 • preverjajo, ali gre pri ljudeh, ki potujejo z velikimi količinami denarja (v kakršni koli obliki), za pranje denarja ali davčno utajo;
 • skupaj s policijo in priseljenskimi službami preprečujejo trgovino z ljudmi, mamili, pornografijo in orožjem ter s tem organizirani kriminal in terorizem;
 • varujejo ogrožene vrste, tj. preverjajo trgovanje s slonovino, zaščitenimi živalmi, pticami in rastlinami;
 • varujejo evropsko kulturno dediščino, tako da so pozorni na tihotapljenje umetnin.

Boj proti goljufijam

Pomembna naloga carinskih organov EU je tudi boj proti goljufijam, ki so namenjene izogibanju plačila davkov in trošarin, kar oškoduje državne blagajne in javni proračun. Pri tem gre zlasti za:

 • lažna potrdila o izvoru blaga in trditve, da blago prihaja iz države z nižjimi uvoznimi tarifami;
 • goljufive izjave v zvezi z davkom na dodano vrednost in plačila, s katerimi podjetniki prijavljajo navidezne posle;
 • izogibanje trošarinam za izdelke, kot so cigarete.

Podatki o trgovinskih tokovih

Cariniki tudi zbirajo statistične podatke, na podlagi katerih pristojni:

 • ugotavljajo, ali blago morda predstavlja nelojalno konkurenco proizvodom EU,
 • ugotavljajo gospodarska gibanja.
Carina

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Glej tudi

Institucije in organi EU

Možnosti financiranja

Publikacije, bilteni in statistični podatki

Zakonodaja

Back to top