Európska únia

Clá

Voľný obchod v Európe

Vďaka colnej únii EÚ:

 • sa zrušili clá na vnútorných hraniciach Únie a
 • zaviedol sa jednotný systém ciel na dovoz z krajín mimo EÚ. 

Colné správy zabezpečujú plynulý tok tovaru a vykonávajú množstvo ďalších úloh, ktorých cieľom je ochrana európskych občanov.

Colná únia je jednotný obchodný priestor, v ktorom sa všetok tovar pohybuje voľne bez ohľadu na to, či bol vyrobený v EÚ, alebo bol dovezený z tretích krajín. Napríklad fínske strojné zariadenia môžu byť odoslané do Maďarska bez akýchkoľvek ciel a colných kontrol.

Clo za tovar dovezený z tretích krajín – napríklad televízor z Južnej Kórey – sa za normálnych okolností platí len pri jeho prvom prechode hranicami EÚ. Následne sa už neplatia žiadne poplatky a tovar nepodlieha ďalším kontrolám.

Napriek zrušeniu vnútorných hraníc je práca colníkov naďalej mimoriadne dôležitá – stačí si len uvedomiť, koľko tovaru smeruje do EÚ. Colné služby v EÚ

 • vybavia takmer 16 % celkového svetového dovozu – t. j. viac ako dve miliardy ton tovaru ročne,
 • spracujú ročne viac ako 270 miliónov colných vyhlásení.

Ako colníci chránia občanov EÚ

Colná ochrana zahŕňa tieto činnosti:

 • presadzovanie pravidiel, ktoré chránia naše životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (napríklad zákaz dovozu kontaminovaných potravín alebo potenciálne nebezpečných elektrických spotrebičov),
 • zabezpečenie zákonnosti vývozu citlivých technológií, ktoré by sa mohli použiť na výrobu chemických alebo jadrových zbraní,
 • boj proti dovozu falšovaného tovaru a pirátskych kópií s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a pracovné miesta zamestnancov, ktorí pracujú pre výrobcov originálov,
 • kontrola osôb cestujúcich s veľkou hotovosťou alebo jej ekvivalentom s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí alebo daňovým únikom,
 • spolupráca s políciou a imigračnými úradmi pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, pornografiou a zbraňami, ktoré sú typické pre organizovaný zločin,
 • ochrana ohrozených druhov – kontrola obchodovania so slonovinou, chránenými živočíchmi, vtákmi a rastlinami,
 • ochrana európskeho kultúrneho dedičstva – odhaľovanie pašovaných umeleckých predmetov.

Prevencia výskytu podvodov

Ďalšou dôležitou úlohou colných správ je boj proti podvodom, ktoré oberajú členské štáty o daňové príjmy potrebné na financovanie dôležitých verejných služieb. Ide najmä o túto trestnú činnosť:

 • falošné certifikáty pôvodu, podľa ktorých tovar pochádza z krajiny, na ktorú sa vzťahujú nižšie dovozné sadzby,
 • podvodné žiadosti o vrátenie DPH a platby za fiktívne obchody,
 • úniky pri spotrebných daniach, napríklad v prípade cigariet a alkoholu.

Údaje o obchodných tokoch

Colné úrady zhromažďujú štatistické údaje, ktoré slúžia ako podklady pri:

 • určení toho, či v prípade importovaného tovaru nedochádza k porušovaniu pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži, čím by sa znevýhodňovali produkty EÚ,
 • definovaní ekonomických trendov.
Colný systém

Rukopis bol dokončený v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Klikni tiež na...

Inštitúcie a orgány EÚ

Možnosti financovania

Publikácie, informačné bulletiny a štatistiky

Právne predpisy

Back to top