Unia Europejska

Cła

Wolny handel w Europie

Dzięki unii celnej w UE:

 • opłaty celne na wewnętrznych przejściach granicznych zostały zniesione
 • wprowadzono jednolity system ceł przywozowych na produkty importowane spoza UE. 

Funkcjonariusze służby celnej przyczyniają się do utrzymania płynności wymiany handlowej i wykonują inne zadania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Europy.

Unia celna jest jednolitym obszarem handlowym, w ramach którego odbywa się swobodny przepływ wszystkich towarów, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane w UE, czy też sprowadzono je spoza jej terytorium. Na przykład fiński telefon komórkowy można przewieźć na Węgry bez uiszczania opłaty celnej oraz bez żadnej kontroli celnej.

Cło na towary przywiezione spoza UE – np. telewizor z Korei Południowej – uiszcza się, gdy po raz pierwszy zostają one wprowadzone na terytorium UE, po czym nie pobiera się już dalszych opłat i produkt nie podlega dodatkowej kontroli celnej.

Działalność służb celnych UE nadal ma bardzo duże znaczenie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ilość towarów importowanych do Unii. Unijne służby celne:

 • obsługują prawie 16 proc. światowego importu – to ponad dwa miliardy ton towarów rocznie
 • co roku rozpatrują ponad 270 mln deklaracji celnych.

Jak służby celne chronią obywateli UE

Ochrona celna obejmuje:

 • egzekwowanie przepisów, które chronią środowisko i nasze zdrowie oraz zapewniają bezpieczeństwo (np. poprzez zakaz importu skażonej żywności i potencjalnie niebezpiecznych urządzeń elektrycznych)
 • sprawdzanie legalności eksportu szczególnie chronionych technologii (które mogą zostać wykorzystane do produkcji broni jądrowej lub chemicznej)
 • zwalczanie towarów podrobionych i piractwa – w interesie bezpieczeństwa i zdrowia oraz ochrony miejsc pracy tych, którzy są zatrudniani przez legalnych producentów
 • sprawdzanie, czy osoby podróżujące z dużymi sumami pieniędzy w gotówce (lub w innej formie) nie czynią tego z zamiarem prania brudnych pieniędzy lub uniknięcia płacenia podatków
 • wspieranie policji i służb imigracyjnych w zwalczaniu handlu ludźmi oraz przemytu narkotyków, materiałów pornograficznych i broni palnej w ramach walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem
 • ochronę zagrożonych gatunków, np. kontrolę handlu kością słoniową oraz znajdującymi się pod ochroną zwierzętami, ptakami i roślinami
 • ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego przez przechwytywanie przemycanych dzieł sztuki.

Zapobieganie oszustwom

Innym ważnym zadaniem unijnych służb celnych jest walka z oszustami, którzy pozbawiają rządy dochodów podatkowych niezbędnych do sfinansowania istotnych wydatków publicznych. Głównie chodzi o oszustwa takie jak:

 • fałszywe świadectwa pochodzenia, czyli deklarowanie, że importowane towary pochodzą z kraju, w odniesieniu do którego obowiązują niższe cła przywozowe
 • fałszerstwa w deklaracjach VAT i płatnościach, zgłaszanie fikcyjnych transakcji
 • uchylanie się od płacenia akcyzy za towary takie jak np. papierosy.

Dane dotyczące obrotów handlowych

Funkcjonariusze służb celnych UE również zajmują się gromadzeniem danych statystycznych, które pozwalają:

 • stwierdzić, czy towary konkurują z produktami unijnymi w sposób nieuczciwy
 • wykryć trendy ekonomiczne.
Publication
Cła

Tekst zaktualizowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top