Unjoni Ewrope

Id-dwana

Il-kummerċ ħieles fl-Ewropa

B'riżultat tal-unjoni doganali tal-UE:

 • id-dazji doganali fil-fruntieri bejn il-pajjiżi tal-UE huma xi ħaġa tal-passat
 • għandna sistema uniformi tad-dazji doganali fuq l-importazzjonijiet minn barra l-UE 

L-uffiċjali tad-dwana jippermettu l-fluss tal-kummerċ kif ukoll għandhom kompiti varji biex jipproteġu lill-Ewropej.

L-unjoni doganali hi żona kummerċjali waħdanija fejn il-merkanzija kollha tiċċirkola b’mod ħieles, kemm jekk magħmula fl-UE kif ukoll jekk tkun impurtata minn barra. Mowbajl Finlandiż jista’ jintbagħat lejn l-Ungerija mingħajr dazju jew kontrolli tad-dwana.

Id-dazju fuq merkanzija minn barra l-UE – pereżempju televixin impurtat mill-Korea t'Isfel – jitħallas ġeneralment meta jidħol l-ewwel darba fl-UE, iżda wara dan m'hemmx aktar x’jitħallas fuqu u m'hemmx aktar kontrolli.

Minkejja dan, il-ħidma fid-dwana fl-UE għadha ta' importanza kbira, minħabba l-volum enormi ta' merkanzija dieħla. Is-servizzi tad-dwana tal-UE

 • jittrattaw kważi 16% tal-importazzjonijiet dinjin – iktar minn 2 biljun tunnellata fis-sena
 • jipproċessaw iktar minn 270 miljun dikjarazzjoni kull sena.

Kif id-dwana tipproteġi liċ-ċittadini tal-UE

Il-protezzjoni tad-dwana tinkludi:

 • l-infurzar tar-regoli li jipproteġu l-ambjent u s-saħħa u s-sikurezza (eż. tirrifjuta d-dħul ta’ prodotti alimentari kontaminati jew apparat elettriku li jista' jkun perikoluż)
 • l-iżgurar li l-esportazzjoni ta' teknoloġiji sensittivi (li jistgħu jintużaw biex isiru armi nukleari jew kimiċi) tkun leġittima
 • l-indirizzar ta' merkanzija ffalsifikata u l-piraterija – fl-interess tas-saħħa u s-sikurezza, kif ukoll l-impjiegi ta' dawk li jaħdmu għal produtturi leġittimi
 • l-iżgurar li xi ħadd li jivvjaġġja b'ammonti kbar ta' flus kontanti (jew l-ekwivalenti) ma jkunx involut fil-ħasil tal-flus jew qed jevadi t-taxxa.
 • l-għajnuna lill-pulizija u s-servizzi tal-immigrazzjoni fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni, tad-droga, tal-pornografija u tal-armi tan-nar – ilkoll fatturi fil-kriminalità organizzata u t-terroriżmu
 • il-protezzjoni ta' speċijiet mhedda, pereżempju tiċċekkja l-kummerċ tal-avorju, l-annimali, l-għasafar u l-pjanti protetti
 • il-protezzjoni tal-wirt kulturali Ewropew billi tissorvelja l-kuntrabandu ta’ opri tal-arti.

Il-prevenzjoni tal-frodi

Kompitu ewlieni ieħor tad-dwana tal-UE hu li tindirizza l-frodi, li ċċaħħad lill-gvernijiet mid-dħul tat-taxxa għall-ispiża pubblika importanti, b’mod partikolari:

 • ċertifikati foloz tal-oriġini li jiddikjaraw li l-merkanzija ġejja minn pajjiż li hu suġġett għal tnaqqis ta’ tariffi fuq l-importazzjoni
 • dikjarazzjonijiet tal-VAT foloz u ħlasijiet li jirrappurtaw kummerċ fittizju
 • evażjoni tad-dazji tas-sisa fuq oġġetti bħas-sigaretti.

Dejta dwar il-flussi tal-kummerċ

L-uffiċjali doganali tal-UE jiġbru statistika bħala bażi biex:

 • jiġi deċiż jekk il-merkanzija tkunx qed tikkompeti b’mod inġust ma’ prodotti tal-UE
 • jiġu identifikati xejriet ekonomiċi.
Publication

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Back to top