Eiropas Savienība

Muita

Brīvā tirdzniecība Eiropā

Līdz ar muitas savienības izveidi

 • muitas nodokļi uz ES iekšējām robežām ir pagātne,
 • un uz precēm, ko importē no ārpussavienības valstīm, attiecas vienota muitas nodokļu sistēma

Muitnieki ne tikai nodrošina normālu tirdzniecības plūsmu, bet arī veic visdažādākos uzdevumus, lai aizsargātu eiropiešus.

Muitas savienība ir vienota tirdzniecības zona, kurā notiek brīva preču aprite neatkarīgi no tā, vai tās ražotas ES vai ievestas no ārpussavienības valstīm. Somijā ražotu mobilo tālruni var nosūtīt uz Ungāriju, nemaksājot nodokļus un neizejot muitas kontroli.

Par visiem ražojumiem, ko ieved no ārpussavienības valstīm (piemēram, televizoriem no Dienvidkorejas), parasti nodoklis jāmaksā, šķērsojot ES robežu un iebraucot ES teritorijā pirmo reizi, bet pēc tam vairs nav jāmaksā nekādi nodokļi un netiek veiktas citas pārbaudes.

Tomēr Eiropas Savienībā muitas iestāžu darbs joprojām ir svarīgs īpaši tāpēc, ka ES teritorijā ievesto preču apjoms ir milzīgs. ES muitas iestādes

 • apstrādā gandrīz 16 % kopējā pasaules importa — gadā tie ir vairāk nekā divi miljardi tonnu preču un
 • vairāk nekā 270 miljoni muitas deklarāciju.

Kā muitas iestādes aizsargā ES iedzīvotājus

Šī aizsardzība ir daudzējāda:

 • muitas iestādes kontrolē, vai tiek ievēroti noteikumi, kas aizsargā apkārtējo vidi, mūsu veselību un drošību (piemēram, liedzot kontaminētu pārtikas produktu vai potenciāli bīstamu elektroierīču ievešanu);
 • tās garantē paaugstināta riska tehnoloģiju (ko varētu izmantot atomieroču vai ķīmisko ieroču izgatavošanā) eksporta likumību;
 • tās cīnās pret viltotiem ražojumiem un pirātismu, lai gādātu par sabiedrības veselību un drošību un aizsargātu darba vietas uzņēmumos, kur attiecīgās preces ražo likumīgi;
 • tās pārliecinās, vai personas, kas ceļo, līdzi ņemot lielas summas skaidrā naudā (vai citas lielas vērtības), to nedara naudas atmazgāšanas vai nodokļu nemaksāšanas nolūkos;
 • tās palīdz policijas un imigrācijas dienestiem cīnīties pret cilvēku tirdzniecību un narkotiku, pornogrāfijas un šaujamieroču kontrabandu — visi šie faktori saistīti ar organizēto noziedzību un terorismu;
 • tās gādā par apdraudēto sugu aizsardzību, piemēram, kontrolējot tirdzniecību ar ziloņkaulu, aizsargājamiem dzīvniekiem, putniem un augiem;
 • tās aizsargā Eiropas kultūras mantojumu, cīnoties pret mākslas vērtību kontrabandu.

Cīņa pret krāpniecību

Vēl viens svarīgs ES muitas iestāžu uzdevums ir cīnīties pret krāpšanu, kas valstu valdībām atņem nodokļu ieņēmumus, kuri ir vajadzīgi vitāli svarīgiem valsts izdevumiem. Pirmām kārtām ES vēršas pret šādiem krāpšanas veidiem:

 • neīsti izcelsmes sertifikāti, kuros norādīts, ka preces ir no valsts, kurai piemēro zemākus importa nodokļus;
 • krāpnieciskas PVN maksājumu deklarācijas, lai deklarētu fiktīvu tirdzniecību;
 • akcīzes nodokļa nemaksāšana par tādām precēm kā cigaretes.

Dati par tirdzniecības plūsmām

ES muitas darbinieki arī vāc statistiku,

 • lai noskaidrotu, vai ievestās preces godīgi konkurē ar ES ražojumiem un
 • kādas ir ekonomiskās tendences.
Publication

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top