Europos Sąjunga

Muitinė

Laisva prekyba Europoje

Sukūrus ES muitų sąjungą:

 • muitai prie ES šalių vidaus sienų liko praeityje,
 • įdiegta vienoda importo iš ES nepriklausančių valstybių muitų sistema

Muitinės pareigūnai užtikrina sklandžią prekybą ir atlieka pačias įvairiausias užduotis, kad apsaugotų europiečius.

Muitų sąjunga – tai bendra prekybos erdvė, kurioje vyksta laisva visų prekių apyvarta, nesvarbu, ar jos pagamintos ES, ar importuotos iš kitų šalių. Suomiškas mobilusis telefonas gali būti siunčiamas į Vengriją nemokant jokių muitų ir nevykdant muitų kontrolės.

Muitai už prekes, įvežamas iš ES nepriklausančių šalių, pavyzdžiui, už televizorius iš Pietų Korėjos, paprastai mokami tada, kai jos atkeliauja į ES, bet po to nebėra jokių mokesčių ir jokių patikrinimų.

Nepaisant to, muitinių veikla ES išlieka itin svarbi – juk įvežama tiek prekių! ES muitinės:

 • tvarko beveik 16 % viso pasaulio importo srauto – tai daugiau kaip 2 mlrd. tonų prekių per metus;
 • per metus sutvarko per 270 mln. muitinės deklaracijų.

Muitininkai saugo ES piliečius

Apsauga, be kita ko, siekiama:

 • užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos, sveikatos apsaugos ir saugos taisyklių (pavyzdžiui, neleisti įvežti užterštų maisto produktų arba potencialiai pavojingų elektros prietaisų);
 • įsitikinti, kad didesnės rizikos technologijų (kurios gali būti naudojamos branduolinių arba cheminių ginklų gamybai) eksportas yra teisėtas;
 • nustatyti suklastotas prekes ir kovoti su piratavimu, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti saugą bei apginti teisėtos produkcijos gamintojus;
 • įsitikinti, kad dideles grynųjų pinigų sumas (ar itin vertingus daiktus) vežantys asmenys neužsiima pinigų plovimu arba nevengia mokėti mokesčių;
 • padėti policijai ir imigracijos tarnyboms kovoti su prekyba žmonėmis, narkotikais, šaunamaisiais ginklais ir pornografija – tokia veikla paprastai užsiima organizuoti nusikaltėliai ir teroristai;
 • saugoti nykstančias rūšis, pavyzdžiui, tikrinti prekybą dramblio kaulu, saugomais gyvūnais, paukščiais ir augalais;
 • apsaugoti Europos kultūros paveldą, ieškant kontrabanda vežamų meno vertybių.

Kelio užkirtimas sukčiavimui

Kita didelė ES muitinių užduotis – kovoti su sukčiavimu, dėl kurio vyriausybės netenka mokestinių pajamų, reikalingų svarbioms viešosioms išlaidoms. Sukčiavimas visų pirma susijęs su:

 • suklastotais kilmės pažymėjimais, kuriuose tvirtinama, kad prekės yra iš šalies, kuriai taikomas mažesnis importo tarifas;
 • melagingomis PVM deklaracijomis ir mokėjimais, kuriais pranešama apie fiktyvią prekybą;
 • akcizų (pavyzdžiui, už cigaretes) vengimu.

Prekybos srautų duomenys

ES muitinių pareigūnai taip pat renka statistinius duomenis. Jais remiantis:

 • nusprendžiama, ar nevyksta nesąžininga kitų šalių prekių konkurencija su ES gaminiais;
 • nustatomos ekonomikos tendencijos.
Muitai

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Papildoma informacija: 

ES institucijos ir įstaigos

Galimybės gauti finansavimą

Leidiniai, informaciniai biuleteniai ir statistika

Teisės aktai

Back to top