Europos Sąjunga

Muitinė

Laisva prekyba Europoje

Sukūrus ES muitų sąjungą:

 • muitai prie ES šalių vidaus sienų liko praeityje,
 • įdiegta vienoda importo iš ES nepriklausančių valstybių muitų sistema

Muitinės pareigūnai užtikrina sklandžią prekybą ir atlieka pačias įvairiausias užduotis, kad apsaugotų europiečius.

Muitų sąjunga – tai bendra prekybos erdvė, kurioje vyksta laisva visų prekių apyvarta, nesvarbu, ar jos pagamintos ES, ar importuotos iš kitų šalių. Suomiškas mobilusis telefonas gali būti siunčiamas į Vengriją nemokant jokių muitų ir nevykdant muitų kontrolės.

Muitai už prekes, įvežamas iš ES nepriklausančių šalių, pavyzdžiui, už televizorius iš Pietų Korėjos, paprastai mokami tada, kai jos atkeliauja į ES, bet po to nebėra jokių mokesčių ir jokių patikrinimų.

Nepaisant to, muitinių veikla ES išlieka itin svarbi – juk įvežama tiek prekių! ES muitinės:

 • tvarko beveik 16 % viso pasaulio importo srauto – tai daugiau kaip 2 mlrd. tonų prekių per metus;
 • per metus sutvarko per 270 mln. muitinės deklaracijų.

Muitininkai saugo ES piliečius

Apsauga, be kita ko, siekiama:

 • užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos, sveikatos apsaugos ir saugos taisyklių (pavyzdžiui, neleisti įvežti užterštų maisto produktų arba potencialiai pavojingų elektros prietaisų);
 • įsitikinti, kad didesnės rizikos technologijų (kurios gali būti naudojamos branduolinių arba cheminių ginklų gamybai) eksportas yra teisėtas;
 • nustatyti suklastotas prekes ir kovoti su piratavimu, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti saugą bei apginti teisėtos produkcijos gamintojus;
 • įsitikinti, kad dideles grynųjų pinigų sumas (ar itin vertingus daiktus) vežantys asmenys neužsiima pinigų plovimu arba nevengia mokėti mokesčių;
 • padėti policijai ir imigracijos tarnyboms kovoti su prekyba žmonėmis, narkotikais, šaunamaisiais ginklais ir pornografija – tokia veikla paprastai užsiima organizuoti nusikaltėliai ir teroristai;
 • saugoti nykstančias rūšis, pavyzdžiui, tikrinti prekybą dramblio kaulu, saugomais gyvūnais, paukščiais ir augalais;
 • apsaugoti Europos kultūros paveldą, ieškant kontrabanda vežamų meno vertybių.

Kelio užkirtimas sukčiavimui

Kita didelė ES muitinių užduotis – kovoti su sukčiavimu, dėl kurio vyriausybės netenka mokestinių pajamų, reikalingų svarbioms viešosioms išlaidoms. Sukčiavimas visų pirma susijęs su:

 • suklastotais kilmės pažymėjimais, kuriuose tvirtinama, kad prekės yra iš šalies, kuriai taikomas mažesnis importo tarifas;
 • melagingomis PVM deklaracijomis ir mokėjimais, kuriais pranešama apie fiktyvią prekybą;
 • akcizų (pavyzdžiui, už cigaretes) vengimu.

Prekybos srautų duomenys

ES muitinių pareigūnai taip pat renka statistinius duomenis. Jais remiantis:

 • nusprendžiama, ar nevyksta nesąžininga kitų šalių prekių konkurencija su ES gaminiais;
 • nustatomos ekonomikos tendencijos.
Muitai

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Papildoma informacija

ES institucijos ir įstaigos

Galimybės gauti finansavimą

Leidiniai, informaciniai biuleteniai ir statistika

Teisės aktai

Back to top