Európai Unió

Vámügyek

Szabad kereskedelem Európában

A vámunió létrejöttével:

 • megszűntek az EU tagországok közötti határokon fizetendő vámok, és
 • egységes uniós importvámrendszer lépett életbe az EU-n kívüli országokból behozott termékekre vonatkozóan. 

A vámtisztviselők feladatköre rendkívül szerteágazó: tevékenységeik egyfelől a kereskedelem zökkenőmentességét, másfelől az európai polgárok védelmét szolgálják.

A vámunió egységes kereskedelmi térség, ahol mind az Unióban előállított, mind az Unión kívüli országokból importált áruk szabadon mozognak. A Finnországban gyártott mobiltelefonokat például anélkül lehet Magyarországra behozni, hogy vámot kellene értük fizetni, illetve hogy a termékeket vámellenőrzésnek kellene alávetni.

Az Európai Unión kívüli országokból importált áruk – például a Dél-Koreából behozott tévék – esetében csak akkor kell vámot fizetni, amikor a termékek átlépik az EU külső határát. Ezt követően nem kell további vámtételeket fizetni utánuk, és további ellenőrzésekre sem kerül sor.

Ennek ellenére a vámhatóságok munkája továbbra is nagyon fontos az EU számára, már csak az Unió területére behozott áruk mennyisége miatt is. Az uniós vámigazgatási szervek:

 • évente több mint 2 milliárd tonna importárut kezelnek, ami a világszinten importált termékek közel 16%-át teszi ki, és
 • munkájuk során évente több mint 270 millió vámáru-nyilatkozatot dolgoznak fel.

Hogyan védelmezik a vámhatóságok az uniós polgárokat?

A vámhatóságok a vámvédelem keretében a következő tevékenységeket végzik:

 • érvényt szereznek azoknak a szabályoknak, amelyek a környezetet, valamint a fogyasztók egészségét és biztonságát védik (pl. nem engedik be az EU területére a szennyezett élelmiszereket, illetve az esetlegesen veszélyes elektromos berendezéseket tartalmazó szállítmányokat);
 • biztosítják, hogy az ún. érzékeny (atom- vagy vegyi fegyverek készítésére alkalmas) technológiák kivitele jogszerűen menjen végbe;
 • fellépnek a termékhamisítás és a kalózkodás ellen a polgárok egészségének és biztonságának, valamint azoknak a munkahelyeknek a védelme érdekében, melyeket a termékeiket jogszerűen előállító cégek biztosítanak;
 • meggyőződnek arról, hogy a nagy mennyiségű készpénzzel (vagy azzal egyenértékű más anyagi eszközzel) utazó polgárok nem pénzmosás vagy adócsalás céljából lépik-e át a határt;
 • segítik a rendőrséget és a bevándorlási hivatalokat az ember- és a kábítószer-kereskedelem, valamint a pornográf termékek és a lőfegyverek illegális kereskedelme elleni küzdelemben és az ezeket a bűncselekményeket elkövető szervezett bűnözők, illetve terroristák elleni harcban;
 • védik a veszélyeztetett növény- és állatfajokat, pl. ellenőrzik a védett állatok és növények, illetve az elefántcsont kereskedelmét;
 • lefülelik a műkincscsempészeket, és ezáltal oltalmazzák az európai kulturális örökséget.

Csalásmegelőzés

A csalás elleni fellépés is fontos vámhatósági feladat. A csalás olyan adóbevételektől fosztja meg az államháztartásokat, amelyek alapvető közkiadások finanszírozását biztosítják. A csalás elleni fellépés elsősorban az alábbi tevékenységek megelőzésére, illetve felszámolására irányul:

 • származási bizonyítványok hamisítása – az elkövetők azt állítják, hogy a kérdéses áru olyan országból származik, amelyre alacsonyabb összegű importvám vonatkozik;
 • fiktív kereskedelmi ügyleteken alapuló hamis áfabevallás, ill. áfafizetés;
 • jövedékiadó-csalás (pl. cigaretták esetében).

Kereskedelmi forgalommal kapcsolatos adatok

Az uniós vámtisztviselők statisztikai adatokat is gyűjtenek, hogy:

 • meg lehessen határozni, mely áruk kereskedelme jelent tisztességtelen versenyt az uniós termékekre nézve;
 • azonosítani lehessen az aktuális gazdasági tendenciákat.
Vámpolitika

Kézirat frissítve: 2014 novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

Kapcsolódó weboldalak

Uniós intézmények és szervek

Finanszírozási lehetőségek

Kiadványok, hírlevelek és statisztikák

Jogszabályok

Back to top