Euroopa Liit

Toll

Vabakaubandus Euroopas

Tänu ELi tolliliidule on:

 • tollimaksud ELi liikmesriikide vahelistel piiridel nüüdseks minevik;
 • meil väljastpoolt ELi pärit kaupadele kehtestatud ühtne tollimaksude süsteem impordi suhtes

Tolliametnikud hoiavad käigus kaubandusvooge ning täidavad ka erinevaid ülesandeid eurooplaste kaitsmiseks.

Tolliliit on ühtne kaubanduspiirkond, mille raames kõik kaubad liiguvad vabalt – vaatamata sellele, kas need on toodetud ELis või imporditud väljastpoolt. Soome mobiiltelefoni võib lähetada Ungarisse ilma igasuguste tollimaksude ja -kontrollita.

Väljastpoolt ELi imporditavate kaupade (nt Lõuna-Koreast imporditud televiisor) puhul makstakse tollimaks üldiselt siis, kui need esimest korda ELi sisenevad – pärast seda pole vaja enam midagi maksta või kontrollida.

Vaatamata sellele on saabuvate kaupade suure mahu tõttu tollitöö ELis väga oluline. ELi tolliasutused

 • käitlevad peaaegu 16% ülemaailmsest koguimpordist, s.o üle 2 miljardi tonni kaupu ja
 • menetlevad tunduvalt üle 270 miljoni tollideklaratsiooni aastas.

Kuidas kaitseb toll ELi kodanikke?

Toll:

 • jõustab eeskirju, mis kaitsevad keskkonda ning tervist ja ohutust (nt tõkestades saastatud toiduainete või tõenäoliselt ohtlike elektriliste kodumasinate sisenemise ELi);
 • tagab tundliku tehnoloogia (mida võidakse kasutada tuuma- või keemiarelvade tootmiseks) ekspordi õiguspärasuse;
 • võitleb kaupade võltsimise ja piraatluse vastu – tervise ja ohutuse ning nende inimeste töökohtade huvides, kes töötavad õiguspäraste tootjate heaks;
 • tagab, et suurte sularaha- (või samaväärsete vahendite) kogustega reisivad isikud ei tegeleks rahapesu või maksudest kõrvalehoidumisega;
 • aitab politseil ja immigratsiooniteenistustel võidelda inimkaubanduse, narkootikumide, pornograafia ning tulirelvade salakaubaveo vastu ehk organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi kõigi vormide vastu;
 • kaitseb ohustatud liike, kontrollides näiteks elevandiluu, kaitsealuste loomade, lindude ja taimedega kauplemist;
 • kaitseb Euroopa kultuuripärandit, võideldes kunstiväärtuste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu.

Pettuste ennetamine

Üks tolli peamisi ülesandeid on võidelda pettusega, mis jätab liikmesriikide valitused ilma vajalikust maksutulust, võideldes konkreetselt järgmisega:

 • võltsitud päritolusertifikaadid, milles väidetakse, et kaubad pärinevad riigist, mille suhtes kohaldatakse madalamaid imporditariife;
 • võltsitud käibemaksudeklaratsioonid ja -maksed tegelikult toimumata tehingute kohta;
 • aktsiisi tasumisest kõrvalehoidumine nt sigarettide puhul.

Andmed kaubavoogude kohta

ELi tolliametnikud koguvad ka statistikat, mida kasutatakse selleks, et:

 • otsustada, kas kaubad konkureerivad ELi toodetega ebaausalt;
 • teha kindlaks majanduslikud suundumused.
Toll

Käsikiri on ajakohastatud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Vaata ka …

ELi institutsioonid ja asutused

Rahastamisvõimalused

Väljaanded, uudiskirjad ja statistika

Õigusaktid

Back to top