Ευρωπαϊκή Ένωση

Τελωνεία

Ελεύθερο εμπόριο στην Ευρώπη

Χάρη στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ:

 • οι δασμοί στα σύνορα των χωρών της ΕΕ αποτελούν παρελθόν
 • έχουμε ένα ενιαίο σύστημα δασμών επί των εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ. 

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν μεριμνούν μόνο για την ομαλή ροή του εμπορίου, αλλά εκτελούν και άλλα καθήκοντα για την προστασία των Ευρωπαίων.

Η τελωνειακή ένωση είναι ένας ενιαίος χώρος εμπορικών συναλλαγών, όπου όλα τα εμπορεύματα κυκλοφορούν ελεύθερα, είτε έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ είτε έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό. Ένα κινητό που έχει κατασκευαστεί στη Φινλανδία μπορεί να αποσταλεί στην Ουγγαρία χωρίς κανένα δασμό και κανένα τελωνειακό έλεγχο.

Οι δασμοί για εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ, π.χ. τηλεοράσεις από τη Νότια Κορέα, καταβάλλονται κατά κανόνα όταν τα εμπορεύματα εισάγονται για πρώτη φορά στην ΕΕ. Στη συνέχεια, δεν επιβάλλονται άλλοι δασμοί ούτε έλεγχοι.

Παρ' όλα αυτά, η τελωνειακή δραστηριότητα στην ΕΕ παραμένει σημαντική, λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου όγκου των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ:

 • διαχειρίζονται το 16% σχεδόν του συνόλου των παγκόσμιων εισαγωγών – δηλαδή πάνω από 2 δισ. τόνους εμπορευμάτων ετησίως.
 • διεκπεραιώνουν πάνω από 270 εκατομμύρια διασαφήσεις ετησίως.

Πώς τα τελωνεία προστατεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες

Η τελωνειακή προστασία επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με τους εξής τρόπους:

 • επιβολή των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειάς μας (π.χ. με την απαγόρευση της εισόδου μολυσμένων τροφίμων ή ηλεκτρικών συσκευών που μπορεί να είναι επικίνδυνες)
 • διασφάλιση της νομιμότητας εξαγωγής ευαίσθητων τεχνολογιών (που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών ή χημικών όπλων)
 • έλεγχος των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας – για να προστατεύονται η υγεία, η ασφάλεια, καθώς και οι θέσεις εργασίας όσων απασχολούνται σε νόμιμες επιχειρήσεις
 • μέριμνα ώστε όσοι ταξιδεύουν με σημαντικά χρηματικά ποσά (ή ισοδύναμους τίτλους) να μην κάνουν ξέπλυμα χρήματος ή φοροδιαφυγή
 • στήριξη της αστυνομίας και των υπηρεσιών μετανάστευσης στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης ναρκωτικών, πορνογραφικού υλικού και όπλων – που αποτελούν συνιστώσες του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 • προστασία των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, π.χ. με τον έλεγχο του εμπορίου ελεφαντοστού, προστατευόμενων ζώων, πτηνών και φυτών
 • προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης καλλιτεχνικών θησαυρών.

Πρόληψη της απάτης

Ένα άλλο σημαντικό καθήκον των τελωνείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η καταπολέμηση της απάτης, εξαιτίας της οποίας οι κυβερνήσεις στερούνται φορολογικών εσόδων για δημόσιες δαπάνες ζωτικής σημασίας. Τέτοια είδη απάτης είναι:

 • τα πλαστά πιστοποιητικά καταγωγής, που δηλώνουν ότι τα εμπορεύματα προέρχονται από χώρα με χαμηλότερους εισαγωγικούς δασμούς
 • οι ψευδείς δηλώσεις ΦΠΑ και οι πληρωμές για πλασματικές συναλλαγές
 • η αποφυγή της καταβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται σε είδη όπως τα τσιγάρα.

Στοιχεία για τις εμπορικές ροές

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι της ΕΕ συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία στα οποία βασίζονται για:

 • να αποφασίζουν κατά πόσον κάποια εμπορεύματα ανταγωνίζονται με αθέμιτο τρόπο προϊόντα της ΕΕ
 • να διαβλέπουν τις τάσεις της οικονομίας.
Publication

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top