Europæiske Union

Told

Frihandel i Europa

Takket være EU’s toldunion:

 • hører told ved grænserne mellem EU-lande fortiden til
 • har vi et ensartet system for told på import fra lande uden for EU. 

Tolderne sikrer både, at samhandelen forløber glat, og beskytter borgerne på en lang række områder.

Toldunionen er et fælles handelsområde, hvor alle varer kan omsættes frit, uanset om de er fremstillet i EU eller indført udefra. En finsk mobiltelefon kan sendes til Ungarn uden told og uden nogen form for toldkontrol.

Der skal generelt betales told af varer fra lande uden for EU – f.eks. et fjernsyn, der indføres fra Sydkorea – når de kommer ind i EU, men derefter skal der ikke betales noget, og der er ikke mere kontrol.

Alligevel er toldarbejdet i EU stadig vigtigt på grund af de store mængder varer, der indføres. Toldere i EU

 • ekspederer næsten 16 % af verdens samlede import – over 2 mia. ton varer hvert år
 • behandler over 270 mio. toldangivelser om året.

Hvordan told beskytter EU's borgere

EU's toldere beskytter os:

 • ved at håndhæve regler, som beskytter miljøet og vores sundhed og sikkerhed (f.eks. ved at afvise forurenede fødevarer eller farligt elektrisk udstyr)
 • ved at sikre, at eksporten af følsom teknologi (som kan bruges til at fremstille atomvåben eller kemiske våben) er lovlig
 • ved at bekæmpe kopivarer og pirateri – af hensyn til sundhed og sikkerhed og job hos legitime producenter
 • ved at sikre, at folk, der rejser med store summer i kontanter (eller lignende), ikke hvidvasker penge eller snyder i skat
 • ved at hjælpe politiet og immigrationsmyndighederne med at bekæmpe smugling af mennesker, narkotika, pornografi og våben – som alle spiller en rolle for organiseret kriminalitet og terrorisme
 • ved at beskytte truede dyrearter, f.eks. ved at kontrollere handel med elfenben, fredede dyr, fugle og planter
 • ved at beskytte den europæiske kulturarv ved at være på udkig efter smuglede kunstskatte.

Forebyggelse af svig

En anden af toldernes vigtige opgaver er at slå ned på bedrageri, som bevirker, at myndighederne går glip af afgiftsindtægter, der skal dække de offentlige udgifter, bl.a.:

 • falske oprindelsescertifikater, der siger, at varer kommer fra et land, der er omfattet af lavere toldsatser
 • falske momsangivelser og -betalinger vedrørende en handel, der aldrig har fundet sted
 • unddragelse af punktafgifter på f.eks. cigaretter.

Data om handelsstrømme

Tolderne i EU indsamler også statistiske oplysninger for at:

 • afgøre, om varer konkurrerer uærligt med EU-produkter
 • få et indblik i økonomiske tendenser.
Told

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Se også

EU's institutioner og organer

Støttemuligheder

Publikationer, nyhedsbreve og statistikker

Lovgivning

Back to top