Evropská unie

Cla

Zóna volného obchodu v Evropě

Díky celní unii EU:

 • jsou cla na hranicích mezi státy EU minulostí
 • disponujeme jednotným systémem dovozních cel na zboží ze zemí mimo EU. 

Celníci zajišťují nejen plynulost obchodního styku, ale plní i celou řadu dalších úkolů, jejichž cílem je chránit evropské občany.

Celní unie je jednotnou obchodní zónou, v níž je ve volném oběhu veškeré zboží vyrobené v EU či dovážené z jiných zemí. Například mobilní telefon vyrobený ve Finsku může být zaslán do Maďarska, aniž by se za něj muselo zaplatit clo. Rovněž nemusí projít celní kontrolou.

Za zboží dovážené z nečlenské země, například televizory z Jižní Koreje, se clo zaplatí při vstupu zboží na území EU. Poté se však již nic neplatí a neprobíhají ani další kontroly.

Přesto je činnost celních orgánů v EU velmi důležitá, a to především vzhledem k ohromnému objemu zboží, které se do Unie dováží. Celní správa EU:

 • vyřizuje téměř 16 % celosvětového dovozu – více než 2 miliardy tun zboží ročně
 • každoročně zpracovává přes 270 milionů celních prohlášení.

Jak celní správa chrání práva evropských občanů

Celní ochrana zahrnuje:

 • prosazování předpisů o ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (celníci např. mohou odmítnout proclít kontaminované potraviny či potenciálně nebezpečné elektrické spotřebiče)
 • prověření zákonnosti vývozu citlivých technologií (tj. technologií, které by mohly být použity pro výrobu jaderných či chemických zbraní)
 • řešení případů padělaného zboží a pirátství, čímž se chrání jak zdraví a bezpečnosti občanů, tak pracovní místa těch, kteří pracují pro legitimní výrobce
 • kontrolu osob, které převážejí vysoké částky hotovosti či jiných cenností, aby se nejednalo o praní špinavých peněz či daňové úniky
 • spolupráci s policií a imigrační službou v boji proti obchodování s lidmi, narkotiky, pornografií a střelnými zbraněmi, které je často navázáno na organizovaný zločin a teroristickou činnost
 • ochranu ohrožených druhů tím, že se například kontroluje obchod se slonovinou a chráněnými druhy zvířat, ptáků a rostlin
 • ochranu evropského kulturního dědictví bojem proti pašování uměleckých děl.

Potírání podvodné činnosti

Dalším zásadním úkolem celních orgánů EU je boj proti podvodům, které státům odčerpávají daňové příjmy na nezbytné veřejné výdaje. Zejména se jedná o:

 • zfalšovaná osvědčení o původu, v nichž se tvrdí, že zboží pochází ze země, jež podléhá nižšímu dovoznímu clu
 • podvodná přiznání k DPH a platby za fiktivní obchodní transakce
 • neplacení spotřebních daní například u cigaret.

Údaje o obchodních tocích

Celní správa EU rovněž shromažďuje statistické údaje, jež slouží k:

 • rozhodování o tom, zda některé dovážené zboží neporušuje pravidla hospodářské soutěže EU
 • zjišťování hospodářských trendů.
Clo

Rukopis dokončen v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Viz také

Orgány a instituce EU

Možnosti financování

Publikace, zpravodaje a statistiky

Právní předpisy

Back to top