Европейски съюз

Митници

Свободна търговия в Европа

Благодарение на митническия съюз на ЕС:

 • митата по границите между страните от ЕС са част от миналото;
 • имаме единна система за мита върху вноса от страни извън ЕС. 

Митническите служители не само осигуряват нормалното протичане на търговията, но изпълняват и широк кръг задачи в защита на европейците.

Митническият съюз е единна зона за търговия, където всички стоки се движат свободно, независимо дали са произведени или внесени в ЕС. Финландски мобилен телефон може да бъде изнесен в Унгария, без да се заплаща мито или да се минава митническа проверка.

За стоки от страни извън ЕС — например телевизори от Южна Корея — обикновено се заплаща мито, когато за пръв път влизат в Съюза. След това не се заплаща нищо повече и няма други проверки.

Въпреки това митническата дейност в ЕС остава изключително важна, особено като се има предвид огромният обем стоки, влизащи в Съюза. Митническите служби на ЕС

 • обработват почти 16 % от общия световен внос – повече от 2 млрд. тона стоки годишно
 • обработват над 270 милиона митнически декларации на година.

Как митниците защитават гражданите на ЕС

Митническата защита включва:

 • прилагане на правила за опазване на околната среда и здравето и безопасността (например като се връщат обратно заразени хранителни продукти или потенциално опасни електрически уреди);
 • гарантиране на законността на износа на чувствителни технологии (които могат да бъдат използвани за производство на ядрени или химически оръжия);
 • борба с фалшифицирането на стоки и пиратството — в интерес на здравето и безопасността, както и на запазването на работните места в законните производители;
 • гарантиране, че хората, които пътуват с големи суми пари в брой (или техен еквивалент), не участват в пране на пари или в данъчни измами;
 • подпомагане на борбата на полицията и имиграционните служби с трафика на хора, наркотици, порнографски материали и огнестрелни оръжия — фактори в организираната престъпност и тероризма;
 • защита на застрашени видове — например проверки на търговията със слонова кост, защитени животни, птици и растения;
 • опазване на европейското културно наследство, като се следи за контрабанда на предмети на изкуството.

Предотвратяване на измами

Друга важна задача на митниците в ЕС е борбата с измамите, които лишават правителствата от данъчни приходи, нужни за жизненоважни публични разходи, и по-специално:

 • фалшиви сертификати за произход, според които дадени стоки идват от страна, за която се прилагат по-ниски вносни мита;
 • неверни декларации за ДДС и плащания, отчитащи фиктивна търговия;
 • избягване на плащането на акцизи за стоки като цигари.

Данни за търговските потоци

Митническите служители на ЕС също така събират статистически данни като основа за:

 • вземане на решения дали дадени стоки се конкурират нелоялно с продукти от ЕС;
 • установяване на икономически тенденции.
Митници

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Вижте също

Институции и органи на ЕС

Възможности за финансиране

Публикации, бюлетини и статистика

Законодателство

Back to top