Europeiska Unionen

Kultur

EU vill bevara det europeiska kulturarvet och göra det tillgängligt för alla och samtidigt främja de kulturella och kreativa näringarna i EU.

EU främjar de kulturella och kreativa näringarna genom

 

 • program som ska hjälpa dem att få ut så mycket som möjligt av EU-marknaden och den digitala tekniken
 • bidrag
 • stöd till forskningsprojekt
 • stöd till samarbete med partner i och utanför EU.

Kulturaspekten ingår i följande politikområden:

Genom sin regionalpolitik stöder EU bland annat musikskolor, konsertlokaler och inspelningsstudior. EU har också finansierat restaureringen av gamla teaterbyggnader, bland annat Teatro del Liceu i Barcelona och La Fenice i Venedig.

Programmet Kreativa Europa

Programmet Kreativa Europa ska hjälpa europeisk film och de kulturella och kreativa näringarna att skapa jobb och tillväxt. Det bygger vidare på programmen Media, Media Mundus och Kultur.

Kreativa Europa har en budget på 1,46 miljarder euro för 2014–2020 och ska

 

 • bevara och främja den kulturella och språkliga mångfalden och rikedomen i Europa
 • bidra till EU:s mål om en smart och hållbar ekonomisk tillväxt för alla
 • hjälpa den kulturella och kreativa sektorn att anpassa sig till dataåldern och globaliseringen
 • öppna nya internationella möjligheter, marknader och publikgrupper
 • främja den ekonomiska utvecklingen.

Konstpriser i EU

EU stöder priser för gärningar inom kulturarv, arkitektur, litteratur och musik som lyfter fram den europeiska konsten.

Europeiska kulturhuvudstäder

Varje år utses två städer till europeiska kulturhuvudstäder.

Städerna får möjlighet att

 

 • lyfta fram sin europeiska identitet
 • fördjupa samarbetet med kulturorgan både hemma och utomlands
 • gjuta nytt liv i det lokala konstlivet.

Att vara kulturhuvudstad har visat sig gynna städerna på lång sikt, både socialt och kulturellt.

Kultur, film och media

Publicerad i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top