Evropska unija

Kultura v Evropski uniji

Kultura v Evropski uniji

EU si prizadeva ohraniti skupno kulturno dediščino Evrope in njeno splošno dostopnost, zato podpira in promovira umetnost in ustvarjalno industrijo v Evropi.

Evropska unija umetnosti in ustvarjalni dejavnosti namenja:

 

 • programe, s katerimi lahko izkoristijo priložnosti evropskega trga in digitalnih tehnologij,
 • finančna sredstva,
 • pomoč pri raziskovalnih projektih,
 • podporo za sodelovanje s partnerji iz EU in zunaj EU.

Številne politike EU so povezane s kulturo:

EU denimo v okviru regionalne politike podpira glasbene šole, koncertne dvorane in snemalne studie ter financira obnovo slavnih gledališč, kot sta Teatro del Liceu v Barceloni in Fenice v Benetkah.

Program Ustvarjalna Evropa

Ustvarjalna Evropa evropskemu filmu, umetnosti in ustvarjalnemu sektorju pomaga spodbujati zaposlovanje in gospodarsko rast v Evropi ter nadaljuje delo uspešnih programov MEDIA, MEDIA Mundus in Kultura.

Program v obdobju 2014–2020 s proračunom v višini 1,46 milijarde evrov:

 

 • varuje in spodbuja evropsko kulturno in jezikovno pestrost ter kulturno bogastvo,
 • prispeva k uresničevanju cilja EU za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast,
 • kulturno-umetniškemu sektorju pomaga pri prilagajanju na digitalno dobo in globalizacijo,
 • odpira nove mednarodne priložnosti, nove trge in pomaga pritegniti novo občinstvo,
 • spodbuja gospodarski razvoj.

Umetniške nagrade v Evropski uniji

EU z nagradami na številnih področjih, kot so kulturna dediščina, arhitektura, književnost in glasba, izpostavlja kakovost in uspeh evropskih umetniških dosežkov.

Evropska prestolnica kulture

Vsako leto sta dve mesti izbrani za evropski prestolnici kulture.

Ta naziv je za mesta edinstvena priložnost:

 

 • da predstavijo svojo evropsko identiteto,
 • okrepijo sodelovanje s kulturnimi organizacijami doma in na tujem
 • ter oživijo lokalno kulturno življenje.

Imenovanje za prestolnico kulture dokazano prinaša dolgoročne družbene in kulturne koristi.

Publication

Objavljeno novembra 2014

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top