Európska únia

Kultúra v Európskej únii

Kultúra v Európskej únii

EÚ sa usiluje zachovať spoločné kultúrne dedičstvo Európy a sprístupniť ho iným, ako aj podporovať umelecké a tvorivé odvetvia v Európe.

Podpora pre umelecké a tvorivé odvetvia sa realizuje prostredníctvom:

 

 • programov, ktoré týmto odvetviam pomáhajú vyťažiť čo najviac z digitálnych technológií a trhu EÚ,
 • financovania,
 • pomoci s výskumnými projektmi,
 • podpory spolupráce s partnermi v EÚ a mimo nej.

S kultúrou sú prepojené aj tieto politiky:

Napríklad v rámci regionálnej politiky Európska únia podporuje hudobné školy, koncertné sály a nahrávacie štúdiá a financuje reštaurovanie historických divadiel (napr. Teatro del Liceu v Barcelone alebo La Fenice v Benátkach).

Program Tvorivá Európa

Program Tvorivá Európa pomáha európskej kinematografii a umeleckým a tvorivým odvetviam vytvárať viac pracovných miest a vyšší rast, pričom vychádza z úspešných programov MEDIA, MEDIA Mundus a Kultúra.

Tento program, ktorý má na roky 2014 – 2020 rozpočet 1,46 mld. EUR:

 

 • zabezpečuje a podporuje kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy a jej kultúrne bohatstvo,
 • prispieva k cieľom EÚ dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast,
 • pomáha umeleckým a tvorivým odvetviam prispôsobiť sa digitálnemu veku a globalizácii,
 • otvára nové medzinárodné príležitosti, trhy a oslovuje nové publikum,
 • podporuje hospodársky rozvoj.

Kultúrne ceny v Európskej únii

EÚ podporuje udeľovanie cien v oblasti kultúrneho dedičstva, architektúry, literatúry a hudby, ktoré zdôrazňujú úspechy Európy v umeleckej oblasti.

Európske hlavné mestá kultúry

Každoročne sa vyberú 2 mestá, ktoré nesú titul Európske hlavné mesto kultúry.

Vďaka nemu môžu:

 

 • osláviť svoju európsku identitu,
 • zintenzívniť spoluprácu s umeleckými organizáciami doma a v zahraničí,
 • vo väčšej miere oživiť miestnu umeleckú činnosť.

Osobitný status týchto miest prináša dlhodobé výhody v sociálnej a kultúrnej oblasti.

Kultúra a audiovizuálna oblasť

Dátum uverejnenia: novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Klikni tiež na...: 

ES iestādes un struktūras

Finansējuma saņemšanas iespējas

Publikācijas, informatīvi biļeteni un statistika

Tiesību akti

Back to top