Uniunea Europeană

Cultura în Uniunea Europeană

Cultura în Uniunea Europeană

UE ia măsuri pentru a proteja patrimoniul cultural comun al Europei și pentru a-l face accesibil tuturor și, în același timp, sprijină și promovează sectoarele artei și creației.

Industriile artei și creației sunt susținute prin:

 

 • programe care le ajută să beneficieze la maxim de tehnologiile digitale și de piața UE
 • finanțare
 • sprijin pentru proiecte de cercetare
 • sprijin pentru cooperarea cu UE și cu partenerii din afara UE.

Există și alte politici ale UE care sunt legate de cultură:

Astfel, în cadrul politicii sale regionale, UE sprijină școlile de muzică, sălile de concerte și studiourile de înregistrări și finanțează restaurarea teatrelor prestigioase (de exemplu, Teatro del Liceu din Barcelona și Fenice din Veneția).

Programul „Europa creativă”

Bazându-se pe rezultatele programelor MEDIA, MEDIA Mundus și Cultură, „Europa creativă” ajută sectorul cinematografiei, al artelor și creației să contribuie într-o mai mare măsură la creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Cu un buget de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, programul „Europa creativă”

 

 • protejează și promovează diversitatea culturală și lingvistică a Europei și bogăția sa culturală
 • contribuie la obiectivul UE de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii
 • ajută sectoarele creației și culturii să se adapteze la era digitală și la globalizare
 • facilitează accesul la noi oportunități, piețe și categorii de public la scară internațională
 • promovează dezvoltarea economică.

Premiile Uniunii Europene în domeniul artelor

UE sprijină decernarea de premii în domenii precum patrimoniul cultural, arhitectura, literatura și muzica, punând astfel în valoare realizările artistice ale Europei.

Capitalele culturale europene

În fiecare an, 2 orașe sunt desemnate capitale culturale europene.

Acest lucru le permite:

 

 • să își celebreze identitatea europeană
 • să își intensifice cooperarea cu organizațiile culturale din țară și din străinătate
 • să stimuleze cultura locală.

Acest statut special le aduce, pe termen lung, avantaje incontestabile atât pe plan cultural, cât și social.

Cultură și audiovizual

Publicată în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”

Alte linkuri

Instituțiile și organismele UE

Posibilități de finanțare

Publicații, buletine informative și statistici

Legislație

Back to top