Unjoni Ewrope

Il-kultura fl-Unjoni Ewropea

Il-kultura fl-Unjoni Ewropea

L-UE taħdem biex tippreserva l-wirt kulturali komuni tal-Ewropa u tgħin biex tagħmlu aċċessibbli għall-oħrajn, kif ukoll tappoġġja u tippromwovi l-industriji tal-arti u dawk kreattivi fl-Ewropa.

L-appoġġ għall-industriji tal-arti u dawk kreattivi jiġi fil-forma ta':

 

 • programmi li jgħinuhom jiksbu l-aħjar li jistgħu mit-teknoloġiji diġitali u mis-suq tal-UE
 • finanzjament
 • għajnuna għal proġetti ta' riċerka
 • appoġġ għall-kooperazzjoni mal-UE u l-imsieħba li mhumiex fl-UE.

Il-politiki tal-UE li ġejjin għandhom rabtiet mal-kultura:

Skont il-politika reġjonali, pereżempju, l-UE tappoġġja l-iskejjel tal-mużika, is-swali għall-kunċerti u l-istudjos tal-irrekordjar u tiffinanzja r-restawr ta' teatri storiċi (eż. it-Teatro del Liceu, Barċellona u l-Fenice, Venezja).

Il-programm Ewropa Kreattiva

Il-programm Ewropa Kreattiva jgħin liċ-ċinema, l-industriji tal-arti u dawk kreattivi tal-Ewropa sabiex joħolqu aktar impjiegi u tkabbir u b'hekk jibnu fuq is-suċċess tal-programmi MEDIA, MEDIA Mundus u Kultura.

B’baġit ta’ €1.46 biljun għall-2014-2020, il-programm Ewropa Kreattiva

 

 • jissalvagwardja u jippromwovi d-diversità kulturali u lingwistika tal-Ewropa u r-rikkezza kulturali tagħha
 • jikkontribwixxi għall-mira tal-UE ta’ tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv
 • jgħin is-setturi kreattivi u tal-arti jadattaw għall-era diġitali u l-globalizzazzjoni
 • jiftaħ opportunitajiet, swieq u udjenzi internazzjonali ġodda
 • jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku.

Premijiet tal-arti fl-Unjoni Ewropea

L-UE tappoġġja premjijiet għall-wirt kulturali, l-arkitettura, il-letteratura u l-mużika li jenfasizzaw il-kisbiet artistiċi tal-UE.

Il-kapitali Ewropej tal-kultura

Kull sena, jintgħażlu 2 ibliet bħala l-kapitali Ewropej tal-kultura.

Dan jippermettilhom li:

 

 • jiċċelebraw l-identità Ewropea tagħhom
 • iżidu l-kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet tal-arti fil-pajjiż u barra l-pajjiż
 • tingħata aktar spinta lill-arti lokali.

L-istatus speċjali tagħhom iġib miegħu benefiċċji fit-tul, kemm fuq il-livell soċjali kif ukoll kulturali.

Kultura u awdjoviżiv

Ippubblikat Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"

Ara wkoll

Istituzzjonijiet u entitajiet tal-UE

Opportunitajiet ta’ finanzjament

Pubblikazzjonijiet, newsletters u statistika

Legiżlazzjoni

Back to top