Europos Sąjunga

Kultūra Europos Sąjungoje

Kultūra Europos Sąjungoje

ES siekia išsaugoti bendrą Europos kultūros paveldą, padėti užtikrinti, kad jis būtų pasiekiamas visiems, remti ir skatinti menus ir kūrybos sektorių Europoje.

ES remia menus ir kūrybos sektorių tokiais būdais:

 

 • programomis, kuriomis padedama šiuose sektoriuose kuo labiau pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis ir ES rinka,
 • finansavimu,
 • padėdama dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose,
 • remdama bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Su kultūra susijusios šios ES politikos sritys:

Pavyzdžiui, vykdydama regioninę politiką, ES remia muzikos mokyklas, koncertų sales ir įrašų studijas. Be to, ji skiria lėšų istorinių teatrų (pvz., Teatro del Liceu Barselonoje ir Fenice Venecijoje) restauravimui.

Programa „Kūrybiška Europa“

Programa „Kūrybiška Europa“ padedama Europos kino, menų ir kūrybos sektoriams kurti daugiau darbo vietų ir skatinti ekonomikos augimą. Ja tęsiamos sėkmingai vykdytos programos MEDIA, „MEDIA Mundus“ ir „Kultūra“.

Jos 2014–2020 m. biudžetas – 1,46 mlrd. eurų. Programa „Kūrybiška Europa“:

 

 • saugoma ir skatinama Europos kultūrų ir kalbų įvairovė, taip pat saugomas ir garsinamas jos kultūrinis turtingumas,
 • padedama siekti ES pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo tikslo,
 • padedama menų ir kūrybos sektoriams prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus ir globalizacijos,
 • atveriama naujų tarptautinių galimybių bei rinkų ir pasiekiama platesnė auditorija,
 • skatinamas ekonomikos vystymasis.

Menų apdovanojimai Europos Sąjungoje

ES remia kultūros paveldo, architektūros, literatūros ir muzikos apdovanojimus, kuriais pabrėžiami Europos meniniai laimėjimai.

Europos kultūros sostinės

Kasmet du miestai paskelbiami Europos kultūros sostinėmis.

Dėl to jie gali:

 

 • atkreipti dėmesį į savo Europos tapatybę,
 • glaudžiau bendradarbiauti su savo šalies ir užsienio meno organizacijomis,
 • labiau pagyvinti savo meninį gyvenimą.

Įrodyta, kad šis specialus statusas miestams suteikia ilgalaikės tiek socialinės, tiek ir kultūrinės naudos.

Kultūra ir audiovizualinė politika

Paskelbta lapkričio 2014

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Papildoma informacija

ES institucijos ir įstaigos

Galimybės gauti finansavimą

Leidiniai, informaciniai biuleteniai ir statistika

Teisės aktai

Back to top