Európai Unió

Kultúra az Európai Unióban

Kultúra az Európai Unióban

Az EU arra törekszik, hogy megőrizze Európa közös kulturális örökségét, és azt közkinccsé tegye. Az EU emellett támogatja a művészetet és a kreatív ágazatokat.

Az EU a következők révén támogatja a művészetet és a kreatív ágazatokat:

 

 • programokat indít azért, hogy az ágazati szereplők kiaknázhassák a digitális technológiákban és az EU piacában rejlő lehetőségeket;
 • finanszírozást nyújt;
 • kutatási projekteket támogat;
 • ösztönzi az uniós és az Unión kívüli partnerekkel folytatott együttműködést.

A következő uniós szakpolitikák mindegyike kapcsolódik valamilyen módon a kultúrához:

Regionális politikája keretében például az EU zeneiskolák, koncerttermek és hangstúdiók működtetéséhez is pénzügyi segítséget nyújt. Ezenkívül történelmi jelentőségű színházak helyreállítását is támogatja. Példaként említhető a barcelonai Teatro del Liceu és a velencei Fenice restaurációja.

Kreatív Európa program

A Kreatív Európa program azt hivatott előmozdítani, hogy az európai filmgyártás, valamint az európai művészet és kreatív ágazatok nagyobb mértékben elősegítsék a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Az új program a MEDIA, a MEDIA Mundus és a Kultúra program sikereire épít.

A 2014 és 2020 között 1,46 milliárd euróból gazdálkodó Kreatív Európa program:

 

 • védelmezi és előmozdítja Európa kulturális és nyelvi gazdagságát, sokszínűségét;
 • hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedésre vonatkozó európai uniós célkitűzés eléréséhez;
 • elősegíti, hogy a művészeti alkotómunka alkalmazkodni tudjon a digitális kor és a globalizáció kívánalmaihoz;
 • új nemzetközi lehetőségeket teremt, új piacokhoz nyújt hozzáférést, és kiszélesíti a potenciális célközönséget a művészek, alkotók számára;
 • serkenti a gazdasági fejlődést.

Művészeti díjak az Európai Unióban

Az EU díjakkal támogatja a kulturális örökség, az építészet, az irodalom és a zene területén kimagasló teljesítményt nyújtó alkotókat és más szakembereket.

Európa kulturális fővárosai

Az EU minden évben pályázat útján kiválaszt két várost Európa kulturális fővárosának.

Ez a cím lehetőséget biztosít ezeknek a városoknak arra, hogy:

 

 • bemutassák, milyen történelmi és kulturális értékekkel, sajátosságokkal gazdagítják a közös európai örökséget,
 • elmélyítsék a kulturális együttműködést hazai és külföldi szervezetekkel,
 • és még jobban felpezsdítsék a helyi művészeti életet.

Az eddigi tapasztalatok alapján bizonyossággal kijelenthető, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím a kiválasztott települések számára társadalmi és kulturális szempontból egyaránt hosszú távú előnyökkel jár.

Kulturális és audiovizuális politika

Megjelent: 2014 novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

 

Kapcsolódó weboldalak

Uniós intézmények és szervek

Finanszírozási lehetőségek

Kiadványok, hírlevelek és statisztikák

Jogszabályok

Back to top