European Union website, the official EU website

Kultúra az Európai Unióban

Kultúra az Európai Unióban

Az EU arra törekszik, hogy megőrizze Európa közös kulturális örökségét, és azt közkinccsé tegye. Az EU emellett támogatja a művészetet és a kreatív ágazatokat.

Az EU a következők révén támogatja a művészetet és a kreatív ágazatokat:

 

 • programokat indít azért, hogy az ágazati szereplők kiaknázhassák a digitális technológiákban és az EU piacában rejlő lehetőségeket;
 • finanszírozást nyújt;
 • kutatási projekteket támogat;
 • ösztönzi az uniós és az Unión kívüli partnerekkel folytatott együttműködést.

A következő uniós szakpolitikák mindegyike kapcsolódik valamilyen módon a kultúrához:

Regionális politikája keretében például az EU zeneiskolák, koncerttermek és hangstúdiók működtetéséhez is pénzügyi segítséget nyújt. Ezenkívül történelmi jelentőségű színházak helyreállítását is támogatja. Példaként említhető a barcelonai Teatro del Liceu és a velencei Fenice restaurációja.

Kreatív Európa program

A Kreatív Európa program azt hivatott előmozdítani, hogy az európai filmgyártás, valamint az európai művészet és kreatív ágazatok nagyobb mértékben elősegítsék a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Az új program a MEDIA, a MEDIA Mundus és a Kultúra program sikereire épít.

A 2014 és 2020 között 1,46 milliárd euróból gazdálkodó Kreatív Európa program:

 

 • védelmezi és előmozdítja Európa kulturális és nyelvi gazdagságát, sokszínűségét;
 • hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedésre vonatkozó európai uniós célkitűzés eléréséhez;
 • elősegíti, hogy a művészeti alkotómunka alkalmazkodni tudjon a digitális kor és a globalizáció kívánalmaihoz;
 • új nemzetközi lehetőségeket teremt, új piacokhoz nyújt hozzáférést, és kiszélesíti a potenciális célközönséget a művészek, alkotók számára;
 • serkenti a gazdasági fejlődést.

Művészeti díjak az Európai Unióban

Az EU díjakkal támogatja a kulturális örökség, az építészet, az irodalom és a zene területén kimagasló teljesítményt nyújtó alkotókat és más szakembereket.

Európa kulturális fővárosai

Az EU minden évben pályázat útján kiválaszt két várost Európa kulturális fővárosának.

Ez a cím lehetőséget biztosít ezeknek a városoknak arra, hogy:

 

 • bemutassák, milyen történelmi és kulturális értékekkel, sajátosságokkal gazdagítják a közös európai örökséget,
 • elmélyítsék a kulturális együttműködést hazai és külföldi szervezetekkel,
 • és még jobban felpezsdítsék a helyi művészeti életet.

Az eddigi tapasztalatok alapján bizonyossággal kijelenthető, hogy az Európa Kulturális Fővárosa cím a kiválasztott települések számára társadalmi és kulturális szempontból egyaránt hosszú távú előnyökkel jár.

Kulturális és audiovizuális politika

/european-union/file/kultur%C3%A1lis-%C3%A9s-audiovizu%C3%A1lis-politika_huKulturális és audiovizuális politika

Megjelent: 2014 novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.

 

Kapcsolódó weboldalak: 

Uniós intézmények és szervek

Finanszírozási lehetőségek

Kiadványok, hírlevelek és statisztikák

Jogszabályok