Europska unija

Kultura u Europskoj uniji

Kultura u Europskoj uniji

EU nastoji očuvati zajedničku kulturnu baštinu Europe i učiniti je pristupačnijom drugima te poduprijeti i promicati umjetnost i kreativne djelatnosti u Europi.

Potpora umjetničkim i kreativnim djelatnostima daje se u obliku:

 

 • programa kojima im se omogućuje da u što većoj mjeri iskoriste digitalne tehnologije i tržište EU-a
 • financiranja
 • pomoći u istraživačkim projektima
 • potpore suradnji s partnerima iz EU-a i izvan EU-a.

S kulturom su povezane sljedeće politike EU-a:

Primjerice, u okviru regionalne politike EU daje potporu glazbenim školama, koncertnim dvoranama i tonskim studijima te financira obnovu povijesnih kazališta (npr. Gran Teatre del Liceu u Barceloni i La Fenice u Veneciji).

Program Kreativna Europa

Program Kreativna Europa nastavak je uspješnih programa MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura i njime se potiču rast i zapošljavanje u europskoj kinematografiji, umjetnosti i kreativnim djelatnostima.

Programu Kreativna Europa namijenjeno je 1,46 milijardi EUR u razdoblju od 2014. do 2020., čime se želi:

 

 • očuvati i promicati kulturnu i jezičnu raznolikost Europe te njezino kulturno bogatstvo
 • pridonijeti cilju ostvarivanja pametnog, održivog i uključivog gospodarskog rasta u EU-u
 • pomoći umjetničkom i kreativnom sektoru da se prilagodi digitalnom dobu i globalizaciji
 • otvoriti nove međunarodne prilike i tržišta te proširiti publiku
 • promicati gospodarski razvoj.

Nagrade za umjetnost u Europskoj uniji

EU financira nagrade u području kulturne baštine, arhitekture, književnosti i glazbe za djela kojima se naglašavaju umjetnička postignuća Europe.

Europske prijestolnice kulture

Svake se godine dva grada odabiru za europske prijestolnice kulture.

Time se:

 

 • slavi europski identitet
 • unapređuje suradnja s umjetničkim organizacijama u Europi i izvan nje te
 • daje daljnji poticaj lokalnoj umjetnosti.

Poseban status tim gradovima donosi dokazanu dugoročnu društvenu i kulturnu korist.

Kultura i audiovizualna djelatnost

Objavljeno u studenom 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

Back to top