Euroopan Unioni

Kulttuuri Euroopan unionissa

Kulttuuri Euroopan unionissa

EU suojelee Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä ja tekee sitä tunnetuksi. Se myös tukee ja edistää taiteita ja luovia aloja alueellaan.

EU tukee taiteita ja luovaa alaa

 

 • ohjelmilla, joilla autetaan alaa hyödyntämään EU:n markkinoita ja digitaalitekniikkaa
 • rahoitustuella
 • helpottamalla tutkimushankkeisiin osallistumista
 • tukemalla yhteistyötä EU:n alueella ja sen ulkopuolella.

Seuraavilla EU-politiikan aloilla on myös yhteys kulttuuriin:

Aluepolitiikan rahastoista EU esimerkiksi avustaa musiikkiopistojen, konserttisalien ja äänitysstudioiden rahoitusta. EU:n tuella on kunnostettu myös historiallisia teattereita, esimerkiksi 1990-luvulla tulipalossa tuhoutuneet Barcelonan Teatro del Liceu ja Venetsian Fenice-teatteri.

Luova Eurooppa -ohjelma

Luova Eurooppa -ohjelmasta tuetaan eurooppalaista elokuvatuotantoa, taiteita ja luovaa alaa. Ohjelmassa seurataan aiempien Media- ja Media Mundus -ohjelmien sekä Kulttuuri-ohjelman linjoja ja pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä.

Ohjelman budjetti vuosina 2014–2020 on 1,46 miljardia euroa, ja sen tavoitteena on

 

 • edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja rikkautta
 • edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua EU:ssa
 • auttaa kulttuurialaa ja luovia toimialoja mukautumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon
 • avata uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita sekä laajentaa yleisöpohjaa
 • edistää talouskasvua.

Kulttuurialan palkinnot

EU rahoittaa osaltaan kulttuuriperinnön, arkkitehtuurin, kirjallisuuden ja musiikin alan palkintoja, joilla tuodaan esiin eurooppalaista taidetta.

Euroopan kulttuuripääkaupungit

Joka vuosi 2 kaupunkia nimetään Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi.

Kulttuuripääkaupungin asema antaa kaupungeille mahdollisuuden

 

 • korostaa eurooppalaista identiteettiään
 • tehostaa yhteistyötä kansallisten ja ulkomaisten kulttuuriorganisaatioiden kanssa
 • lisätä paikallisen taide-elämän elinvoimaisuutta.

Kokemus on osoittanut, että kulttuuripääkaupungin asemalla on pitkäaikaisia vaikutuksia kaupungin kulttuurielämään ja sosiaaliseen kehitykseen.

Publication

Julkaistu marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top