Euroopa Liit

Kultuur Euroopa Liidus

Kultuur Euroopa Liidus

EL soovib säilitada Euroopa ühist kultuuripärandit, aidata muuta seda teiste jaoks kättesaadavaks ning toetada ja edendada Euroopa kunsti- ning loomemajandust.

EL toetab kunsti- ja loomemajandust järgmiselt:

 

 • programmid, et aidata asjaomastel sektoritel saada maksimaalset kasu digitaaltehnoloogiast ja ELi turust;
 • rahastamine;
 • abi teadusprojektide teostamisel;
 • koostöö toetamine partneritega ELis ja sellest väljaspool.

Kultuuriga on seotud järgmised ELi poliitikavaldkonnad:

Näiteks aitab EL osana oma regionaalpoliitikast rahastada muusikakoole, kontserdisaale ja salvestusstuudioid. Samuti on EL rahastanud ajalooliste teatrite restaureerimist (nt Teatro del Liceu Barcelonas ja Fenice Veneetsias).

Programm „Loov Euroopa”

Programm „Loov Euroopa” aitab Euroopa kino-, kunsti- ja loomesektoritel anda suuremat panust töökohtade loomisse ning majanduskasvu. Selle aluseks on edukaks osutunud programmid MEDIA ja MEDIA Mundus ning kultuuriprogrammid.

1,46 miljardi euro suuruse eelarvega (ajavahemikuks 2014–2020) programm „Loov Euroopa”:

 

 • kaitseb ja edendab Euroopa kultuurilist ning keelelist mitmekesisust ja kultuurilist rikkust;
 • aitab saavutada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu alast ELi eesmärki;
 • aitab kunsti- ja loomesektoril kohaneda digitaalajastu ning globaliseerumisega;
 • loob juurdepääsu uutele rahvusvahelistele võimalustele, turgudele ja publikule;
 • edendab majandusarengut.

Kultuuriauhinnad Euroopa Liidus

EL toetab auhindade jagamist sellistes valdkondades nagu kultuuripärand, arhitektuur, kirjandus ja muusika, mis rõhutavad Euroopa kunstialaseid saavutusi.

Euroopa kultuuripealinnad

Igal aastal valitakse 2 linna Euroopa kultuuripealinnaks.

Asjaomane tiitel võimaldab neil:

 

 • rõhutada oma euroopalikku identiteeti;
 • tõhustada koostööd nii oma riigi kui ka välismaiste kultuuriorganisatsioonidega;
 • edendada täiendavalt kohalikku kultuurikeskkonda.

Kultuuripealinnaks olemisest saadakse pikaajalist sotsiaalset ja kultuurilist kasu.

Kultuur ja audiovisuaalküsimused

Välja antud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Vaata ka …
Back to top