Europæiske Union

Kultur i EU

EU søger at bevare Europas fælles kulturarv og hjælpe med at gøre den tilgængelig for andre samt med at støtte og styrke kunst og den kreative sektor i Europa.

Støtten til kunst og den kreative sektor består af:

 

 • programmer, der hjælper med at få mest muligt ud af digital teknologi og EU-markedet
 • tilskud
 • hjælp til forskningsprojekter
 • støtte til samarbejde med partnere i og uden for EU.

Følgende EU-politikker har noget med kultur at gøre:

For eksempel hjælper EU som led i sin regionalpolitik med at betale for musikskoler, koncertsale og musikstudier samt renovering af historiske teatre (som Teatro del Liceu i Barcelona og La Fenice i Venedig).

Programmet "Et Kreativt Europa"

Et Kreativt Europa hjælper filmindustrien, kunstsektoren og den kreative sektor med at skabe flere job og mere beskæftigelse med udgangspunkt i de succesfulde programmer MEDIA, MEDIA Mundus og Kultur.

Et Kreativt Europa har et budget på 1,46 mia. euro for perioden 2014-2020 og:

 

 • beskytter og fremmer Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og kulturelle rigdom
 • er med til at nå EU's mål for en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst
 • hjælper kunsten og de kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globaliseringen
 • åbner nye internationale muligheder, markeder og målgrupper
 • fremmer den økonomiske udvikling.

Kunstpriser i EU

EU støtter priser på områder som kulturarv, arkitektur, litteratur og musik, der fremhæver europæisk kunsts kvalitet og succes.

EU's kulturbyer

Hvert år vælges 2 byer til europæiske kulturbyer.

Det giver dem mulighed for:

 

 • at fejre deres europæiske identitet
 • at intensivere samarbejdet med kunstorganisationer hjemme og i udlandet
 • at fremme lokal kunst yderligere.

Deres særlige status har vist sig at give langsigtede fordele, såvel socialt som kulturelt.

Publication

Udgivet i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top