Evropská unie

Kultura v Evropské unii

Kultura v Evropské unii

Evropská unie se snaží zachovat společné kulturní dědictví Evropy a zpřístupnit ho ostatním. Zároveň podporuje a propaguje umělecké a tvůrčí odvětví.

EU podporuje umělecké a tvůrčí odvětví několika způsoby:

 

 • prostřednictvím programů, které jim umožňují co nejlépe využívat možností, jež nabízejí digitální technologie a trh EU
 • poskytováním finančních prostředků
 • pomocí s výzkumnými projekty
 • spoluprací s partnery v EU i mimo ni.

Řada politik EU je s kulturní oblastí spojena:

V rámci regionální politiky Evropská unie například finančně podporuje provoz hudebních škol, koncertních síní a nahrávacích studií. Financuje také restaurování historických divadel (např. Teatro del Liceu v Barceloně či Fenice v Benátkách).

Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa vychází z úspěšných programů MEDIA, MEDIA Mundus a Kultura. Pomáhá evropské kinematografii a uměleckému a tvůrčímu odvětví generovat více pracovních míst, a přispívat tak k hospodářskému růstu.

Program disponuje na období 2014–2020 rozpočtem ve výši 1,46 miliardy eur. Jeho cíle jsou tyto:

 

 • zajišťovat a prosazovat kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy a její kulturní bohatství
 • přispívat k dosažení cíle EU, kterým je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
 • pomáhat uměleckému a tvůrčímu odvětví přizpůsobit se digitálnímu věku a globalizaci
 • otevírat nové mezinárodní příležitosti, trhy a získávat nové publikum
 • podporovat hospodářský rozvoj.

Umělecké ceny v Evropské unii

Evropská unie uděluje ceny na poli kulturního dědictví, architektury, literatury a hudby. Tyto ceny vyzdvihují úspěchy evropských umělců.

Evropská hlavní města kultury

Každý rok jsou 2 města jmenována Evropskými hlavními městy kultury.

Díky tom mohou tato města:

 

 • zvýraznit svou evropskou identitu
 • prohloubit spolupráci s vnitrostátními i zahraničními kulturními subjekty
 • oživit a zintenzivnit kulturní život ve městě.

Ze zkušeností vyplývá, že titul evropského hlavního města kultury má silný a dlouhodobý pozitivní dopad na kulturní i sociální rozvoj města.

Kultura a audiovizuální oblast

Vydáno v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top