Европейски съюз

Култура в Европейския съюз

Култура в Европейския съюз

ЕС се стреми да опазва общото европейско културно наследство и да помага то да бъде достъпно за другите. Освен това Съюзът подкрепя и популяризира изкуствата и творческите индустрии в Европа.

Подкрепата за изкуствата и творческите индустрии се предоставя под формата на:

 

 • програми, които им помагат да се възползват максимално от цифровите технологии и пазара на ЕС,
 • финансиране,
 • подпомагане на изследователски проекти,
 • насърчаване на сътрудничеството с партньори в Съюза и извън него.

Следните политики на ЕС имат връзка с културата:

В рамките на регионалната политика например ЕС подкрепя музикални училища, концертни зали и звукозаписни студиа и финансира реставрацията на исторически театри (напр. Teatro del Liceu, Барселона и театъра Fenice във Венеция).

Програма „Творческа Европа“

Програмата Творческа Европа помага на европейското кино, изкуствата и творческите сектори да създават повече работни места и растеж, като използва постигнатото от успешните програми МЕДИА, МЕДИА Мундус и „Култура“.

Програма „Творческа Европа“, която разполага с бюджет от 1,46 млрд. евро за 2014—2020 г.:

 

 • опазва и популяризира европейското културно и езиково разнообразие и културното богатство на Европа,
 • допринася за постигане на целта на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж,
 • помага на изкуствата и творческите сектори да се адаптират към цифровата ера и глобализацията,
 • разкрива нови международни възможности, пазари и публика,
 • стимулира икономическото развитие.

Награди в областта на изкуството в Европейския съюз

ЕС подкрепя връчването на награди за културно наследство, архитектура, литература и музика, чрез които се подчертават творческите постижения на Европа.

Европейски столици на културата

Всяка година 2 града биват избрани за Европейски столици на културата.

Това им позволява да:

 

 • честват своята европейска идентичност,
 • укрепят сътрудничеството с творчески организации в съответната страна и в чужбина,
 • подпомогнат допълнително местното изкуство.

Техния специален статут носи доказани дълготрайни ползи, както социални, така и културни.

Култура и аудио‑визия

Публикувано през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top