Europeiska Unionen

Konsumentskydd

EU:s konsumentpolitik ska

 • skydda dina rättigheter som konsument genom lagstiftning och hjälpa dig att lösa tvister med näringsidkare snabbt och effektivt (t.ex. med hjälp av alternativ tvistlösning och europeiska konsumentcentrum)
 • se till att dina rättigheter anpassas till utvecklingen – särskilt inom it, energi och finansiella tjänster
 • garantera att alla produkter i EU är säkra
 • se till att du får tydlig och korrekt information så att du kan fatta rätt köpbeslut, t.ex. när du handlar på nätet.

En EU-marknad för konsumenterna

I en effektiv och integrerad EU-ekonomi ska du kunna lita på att dina rättigheter som konsument respekteras om du får problem när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

EU:s konsumentpolitik för 2014–2020 ska genomföra konsumentlagstiftningen på hela den inre marknaden och ge dig ett gott rättsligt skydd – till en årlig kostnad på bara 5 cent per person.

EU värnar dina intressen

EU verkar för en hög konsumentsäkerhet på många områden. Det finns höga säkerhetskrav för leksaker, elapparater, kosmetika, läkemedel, mat, tändare, personlig skyddsutrustning, maskiner och fritidsbåtar.

Stränga regler ser också till att defekta produkter återkallas. EU får in över 2 000 anmälningar om farliga produkter varje år. Oftast gäller det leksaker, kläder och textilier (t.ex. lösa snören på barnkläder och giftiga kemikalier i möbeltyger).

EU tillvaratar också allmänna konsumentintressen, t.ex. när det gäller

 

 • god affärssed
 • vilseledande reklam och reklam som svartmålar konkurrerande varumärken (jämförande reklam)
 • prismärkning
 • oskäliga avtalsvillkor
 • distans- och hemförsäljning
 • andelsboende (time share) och semesterpaket
 • resenärers rättigheter

God affärssed

I och med att finansiella tjänster och näthandel blir allt vanligare har kommissionen infört rättigheter för konsumenter som tecknar lån eller utnyttjar andra kreditmöjligheter. Man har också föreslagit riktlinjer för god affärssed på internet och regler för alla aspekter av kontantfria betalningsmedel – som rätten att öppna bankkonto.

Många tvekar att handla varor och tjänster från andra EU-länder, eftersom de är rädda för att bli lurade och inte vet vilka rättigheter de har. Nya EU-regler ger dig samma skydd mot oseriösa affärsmetoder och näringsidkare, oavsett om du handlar i butiken runt hörnet eller på nätet från ett annat EU-land.

I EU är det förbjudet att använda otillbörliga affärsmetoder, t.ex. vilseledande reklam och aggressiva försäljningsmetoder som trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan.

Konsumentintressena beaktas i de lagar som avreglerar vissa allmännyttiga tjänster, t.ex.

 

 • kollektivtrafik
 • el- och gasmarknaden
 • telekommunikationer
 • posttjänster.

Det ger dig ett brett utbud av tjänster med hög kvalitet och till rimliga priser – i hela EU.

Kontroll av att bestämmelserna följs

Du måste ha möjlighet att hävda din rätt om EU-reglerna inte tillämpas på rätt sätt. Det krävs därför ett bättre samarbete mellan EU-länderna. Domstolsförfaranden kan vara dyra och tidskrävande, särskilt om du ska driva ett ärende utomlands. För att underlätta överenskommelser utanför domstol har kommissionen utvecklat alternativa sätt att lösa tvister till låg eller ingen kostnad, bland annat en nättjänst för tvistlösning som startar 2016.

Om du vill ta reda på dina rättigheter och få hjälp vid en konsumenttvist där flera EU-länder är inblandade kan du vända dig till nätverket av europeiska konsumentcentrum. De hjälper dig gratis. Hitta ditt lokala konsumentcentrum

Publikation

Manuskriptet uppdaterat i 2016

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

 

Back to top